Konsultacje społeczne

 • Obszar chroniony „Pojezierze Sejneńskie” - konsultacje społeczne

  Horyzont: jezioro styka się z niebem. Między nimi pasek zieleni.
  2021-06-25 13:36:39

  Samorząd Województwa Podlaskiego prowadzi prace nad wyłączeniem części obszaru chronionego krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie” na wniosek wójta Gminy Sejny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późń. zm.).

 • Konsultacje na temat statutu placówki medycznej

  Długopisy leżące na białym tle
  2021-06-11 10:40:54

  Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

 • Konsultacje w zakresie polityki społecznej do 27.05

  Logotyp Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
  2021-05-20 06:40:09

  Trwają konsultacje społeczne do projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030”. Uwagi można zgłaszać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) w Białymstoku do 27 maja br.

 • Konsultacje na temat statutu suwalskiej placówki medycznej

  Długopisy leżące na powierzchni
  2021-05-13 14:22:51

  Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

 • Konsultacje na temat statutów placówek medycznych

  Dwa długopisy na białej kartce
  2021-05-07 10:50:18

  Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawie nadania statutów trzem zakładom opieki zdrowotnej: dwóm w Białymstoku i jednemu w Suwałkach.

 • Rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi

  Długopisy granatowy i rózowy
  2021-03-22 10:27:29

  Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawie nadania statutów dwóm zakładom opieki zdrowotnej w Suwałkach.

 • Konsultacje społeczne dot. nowego rozkładu jazdy pociągów

  Widok z góry na tory.
  2021-02-23 13:14:14

  Od 22 lutego do 8 marca pasażerowie mogą zgłaszać swoje uwagi i preferencje odnośnie rozkładu jazdy pociągów, który będzie obowiązywał od 12 grudnia 2021 roku.

 • Konsultacje w zakresie polityki społecznej – od 9 lutego

  Po lewej logo ROPS w Białymstoku. Po prawej fragment ręki mężczyzny w garniturze.
  2021-02-08 12:31:55

  Od wtorku (09.02) ruszają konsultacje społeczne dotyczące projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030". Uwagi można zgłaszać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) w Białymstoku do 23 lutego br.

 • Konsultacje statutów placówek medycznych w Łomży, Suwałkach i Białymstoku

  Oddział szpitala w Łomży
  2021-02-04 13:24:06

  Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do konsultacji zmian w statutach pięciu podlaskich placówek medycznych.

 • Konsultacje społeczne w sprawie pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji finansowej

  Grafika przedstawiająca siedzące osoby i napis Konsultacje Społeczne.
  2020-12-16 14:45:54

  Informujemy, że do 29 grudnia br. można wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany projektu Programu finansowego wspierania przez Wojewodę Podlaskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2019, 2020 i 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalności pożytku publicznego.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook