Dodana: 12 luty 2004 10:28

Zmodyfikowana: 3 grudzień 2020 16:54

Powiat Kolneński

Herb Powiatu Kolneńskiego    Starosta Kolneński – Tadeusz Klama

    Starostwo Powiatowe w Kolnie

    ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno

    tel. 86 278 24 29, fax: 86 278 20 92

    e-mail: poczta@powiatkolno.pl

    link do strony internetowej starostwa

 

Powiat Kolneński położony jest w północno-wschodniej Polsce, w północno-zachodniej części województwa podlaskiego. Jego powierzchnia stanowi 4,7% powierzchni województwa podlaskiego oraz 0,3% powierzchni Polski. Zamieszkuje w nim 38 057 osób (GUS, 31.XII.2019) na powierzchni 939,7 km2.

Przez teren powiatu przebiegają dwa ważne szlaki komunikacyjne. Pierwszy przez gminę i miasto Stawiski przecina droga krajowa 61 Warszawa-Łomża-Augustów prowadząca do przejść granicznych z Litwą. Drugi szlak przebiega przez gminę Mały Płock, miasto Kolno i gminę Kolno to droga krajowa 63 Węgorzewo-Kisielnica. Wykorzystywany jest głównie do turystyki samochodowej, prowadzi z centrum Polski na Pojezierze Mazurskie oraz do granicy polsko-rosyjskiej (Obwód Kaliningradzki).

Elementem przyrody, który najbardziej urozmaica krajobraz jest płynąca przez część powiatu rzeka Pisa - prawobrzeżny dopływ rzeki Narew. Posiada ona charakter rzeki nizinnej z licznymi, meandrami i starorzeczami. Główne dopływy Pisy na terenie powiatu to rzeki: Rybnica, Rudna, Wincenta i Skroda z dopływem Łabną. Rzeka Pisa płynie przez obszary rolniczo-leśne, stąd posiada bardzo wysokie walory rekreacyjno-wypoczynkowe. Jest znanym szlakiem wodnym, łączącym Jeziora Mazurskie z rzeką Narew, wykorzystywanym do organizacji spływów kajakowych oraz turystyki motorowodnej.

Obszary powiatu odznaczają się dużym stopniem naturalności szaty roślinnej, bioróżnorodnością, bogactwem flory i fauny. Występują tu liczne atrakcje przyrodnicze. Tereny objęte różnymi formami ochrony prawnej zajmują ponad 22,4 % całkowitej powierzchni powiatu (21079,4 ha). Do największych należą: Rezerwat "Ciemny Kąt" (125 ha) na terenie gminy Turośl w północno-wschodniej części Puszczy Kurpiowskiej i Rezerwat "Dzierzbia" (71,80 ha) na terenie gminy Stawiski. Projektowane są kolejne dwa rezerwaty: "Dolina rzeki Rybnica" położony w północno-zachodniej części obszaru powiatu Kolno jego powierzchnia wynosi około 150 ha i "Jezioro Łacha" przewidziana powierzchnia ok. 51 ha na terenie północno – środkowej części gm. Turośl. Ponadto znaczna, południowo-zachodnia cześć obszaru powiatu (20879 ha) objęta jest Obszarem Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • W gminie Grabowo warto zobaczyć XIX wieczny zespół dworsko-parkowy z zabytkowym dworem wybudowanym przez rodzinę Wagów, parkiem krajobrazowym oraz altaną z 1925r, gdzie na świat przyszli słynni naukowcy jak bracia Antoni i Jakub Wagowie oraz sowieckie fortyfikacje wojenne „Linii Mołotowa” powstałe w latach 1939-41, rozmieszczone na szlaku miejscowości Surały-Marki-Przyborowo.
  • W gminie Kolno uwagę przyciągają przykłady architektury militarnej: niemiecki punkt oporu pozycji Narew-Pisa i radzieckie punkty oporu z lat 1939-1941, ciągnące się od miejscowości Borkowo-Kolno-Stary Gromadzyn-Lachowo oraz ścieżka edukacyjno-rowerowa „Wyrusz z nami w puszczę” na obrzeżach Puszczy Piskiej z opisem miejsc ważnych historycznie i przyrodniczo wiodąca m.in. przez Wincentę (gdzie znajduje się zabytkowa komora celna) i Kozioł.                                                                                
  • W gminie Mały Płock znajdują się dworek z 1835 roku oraz Mściwuje - szereg bunkrów wybudowanych przez władze radzieckie w latach 1939-1941.                                                                                                 
  • W gminie Turośl wyróżniają się drewniany Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela z II połowy XIX wieku i wiatrak Koźlak znajdujący się przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli.                                         
  • W gminie Stawiski można zwrócić uwagę na Pomnik Niepodległości Ojczyzny z 1924 roku odnowiony w 2019 roku wraz z parkiem w centrum Stawisk i Leśny Rezerwat „Uroczysko Dzierzbia” o powierzchni 71,80 hektarów, gdzie występuje osiem zespołów leśnych.                                                                    
  • W mieście Kolno znajdziemy zbiorową mogiłę żołnierzy niemieckich, rosyjskich i polskich poległych w czasie I wojny światowej i parowóz wąskotorowy typu LAS wraz z wagonem.

źródło/fot.: Starostwo Powiatowe w Kolnie

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook