Dodana: 12 luty 2004 10:30

Zmodyfikowana: 4 grudzień 2020 11:43

Powiat Augustowski

    Starosta Augustowski  - Jarosław Szlaszyński

    Starostwo Powiatowe w Augustowie

    ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów

    tel. 87 643 96 50,  fax: 87 643 96 95

    e-mail: powiat.augustowski@home.pl

    link do strony internetowej starostwa

Powiat augustowski położony jest w północno – wschodniej części Polski w województwie podlaskim, zajmuje powierzchnię 1658 km2, którą zamieszkuje ok. 60 tys. osób. W jego skład wchodzą miasto Augustów, miasto i gmina Lipsk oraz gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, Płaska i Sztabin. Ok. 47% powierzchni powiatu stanowią lasy i zadrzewienia, prawie 41,5% użytki rolne, a ok. 3,5% jeziora i rzeki. Pozostały obszar stanowią tereny zabudowane. W strukturze użytków rolnych ok. 58% stanowią grunty rolne, ok. 41% łąki i pastwiska, a ok. 0,4% zajmują sady.

Żaglówki pływające po jeziorze

Do podstawowych atutów tej części kraju należą: zróżnicowany krajobraz polodowcowy, rozległe lasy, niska gęstość zaludnienia oraz interesujące pomniki dziedzictwa kulturowego. Teren ten to jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych Polski, przyciągający wielu turystów.

Miasta i gminy należące do powiatu augustowskiego posiadają wyjątkowe walory przyrodnicze, turystyczne i uzdrowiskowe, które umożliwiają uprawianie różnorodnych form turystyki aktywnej (wycieczki rowerowe, krajobrazowe, żeglarstwo, kajakarstwo, windsurfing) i wiejskiej (agroturystyka, ekoturystyka). Ponadto w Augustowie znajduje się profesjonalny wyciąg elektryczny narciarstwa wodnego.

Wokół Augustowa rozciąga się Puszcza Augustowska, jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce. Zajmuje ok. 100 tys.ha. Porośnięta borami świerkowo-sosnowymi, jest miejscem występowania wielu rzadkich oraz chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Na terenie powiatu istnieje 10 rezerwatów przyrody, 55 jezior oraz Kanał Augustowski łączący dwa systemy wodne rzek Wisły i Niemna.
Licznie występujące jeziora z niezwykle bogatą linią brzegową są charakterystyczną cechą Ziemi Augustowskiej. Położone wśród lasów, tworzą wraz z łączącymi je rzekami oraz Kanałem Augustowskim malownicze szlaki turystyczne i doskonałą bazę do uprawiania sportów wodnych. Powiat augustowski posiada największą w województwie podlaskim bazę noclegową. W ofercie oprócz noclegów znajduje się wiele dodatkowych atrakcji, np. kuchnia regionalna, ogniska i kuligi itp.

Zdjęcie brzegu jeziora

źródło/fot.: Starostwo Powiatowe w Augustowie

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook