Dodana: 12 luty 2004 10:29

Zmodyfikowana: 4 grudzień 2020 15:37

Powiat Wysokomazowiecki

Herb Powiatu Wysokomazowieckiego    Starosta Wysokomazowiecki – Bogdan Zieliński

    Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

    ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

    tel. 86 275 24 17, fax: 86 275 31 53

    e-mail: powiat@wysokomazowiecki.pl

    link do strony internetowej starostwa

Powiat wysokomazowiecki położony jest na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej, pomiędzy doliną górnej Narwi, a podlaskim przełomem Bugu. Swoim zasięgiem obejmuje obszar o powierzchni 1 300 km2, na którym zamieszkuje ok. 63 tys. ludności. Powiat jest terenem typowo rolniczym. O wysokiej kulturze agrarnej świadczą imponujące plony, zadbane pola i łąki, estetyczne posesje i obejścia rolników. Rolnictwo gwarantuje powiatowi wysokomazowieckiemu miejsce w czołówce Podlasia.

Budynek Starostwa w Wysokiem Mazowieckiem

Tu w sposób szczególny przejawia się szacunek do ziemi, tradycji i symboli.

Obecny powiat wysokomazowieckie, istniejący od 1 stycznia 1999 roku to: miasto Wysokie Mazowieckie, miasto i gmina Ciechanowiec, miasto i gmina Szepietowo, miasto i gmina Czyżew oraz gminy: Klukowo, Kobylin Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły i Wysokie Mazowieckie.                                                        

Atrakcyjność turystyczną powiatu podkreślają przede wszystkim materialne zasoby kultury (muzea, skanseny, dwory, kościoły).

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Skansen Mazowiecko Podlaski wraz z Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Integralną częścią placówki jest Muzeum Weterynarii, oferujące bogate zbiory o dużych walorach naukowych i dydaktycznych. Muzeum znajduje się na obszarze zespołu pałacowo-parkowego. Na teren muzeum przeniesiono kilkadziesiąt oryginalnych budynków wiejskich pochodzących z terenów Mazowsza i Podlasia, co pozwoliło stworzyć niepowtarzalny skansen.
  • Zabytkowy Dwór Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, gdzie obecnie znajduje się Zespół Szkół Rolniczych.
  • Dwór w Tyborach Kamiance - miejsce urodzenia Zygmunta Glogera, obecnie archiwum PAN.
  • Fort „Koziołek” w Kurowie Kolonii – fortyfikacja ziemna z XVII w.
  • Kościół Pounicki w Wysokiem Mazowieckiem z 1798 roku - najstarszy zabytek w architekturze miasta.
  • Sanktuarium Maryjne w Hodyszewie gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (w 1980 roku Matkę Boską Hodyszewską uwieńczono koronami papieskimi). Hodyszewo jest miejscem licznych pielgrzymek.
  • Cmentarzysko po pradawnych osadach ludzkich datowane na przełom lat 100 p.n.e.- 300 n.e. w Gródku.

Młyn wodny w skansenie w Ciechanowcu. na pierwszym planie staw z pływającymi łabędziami

źródło/fot.: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

oprac. Władysław Tokarski 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook