Dodana: 14 wrzesień 2021 14:01

Zmodyfikowana: 14 wrzesień 2021 14:10

Konsultacje nad programem współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem

Rozpoczęły się konsultacje nad programem współpracy samorządu województwa z organizacjami pożytku publicznego. Od poniedziałku, 13 września można zgłaszać propozycje i uwagi do programu współpracy. Konsultacje potrwają do 26 września.

Długopisy ułożone na okładce z logo Województwa Podlaskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w 2022 roku”. To najważniejszy dokument wpływający na zakres współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 13 września do 26 września br.

Wszelkie uwagi do programu  należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl  na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Gdzie można zapoznać się z dokumentem?

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2021. Dokument jest dostępny tutaj.

 

źródło: Biuro Kultury UMWP
oprac.: Aneta Kursa
fot.: Paulina Dulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook