Dodana: 24 styczeń 2007 12:50

Zmodyfikowana: 25 sierpień 2020 10:40

Patronat Wrót Podlasia

Wg regulaminu o patronat ubiegać się mogą organizatorzy i inicjatorzy przedsięwzięć, wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, gospodarczych, turystycznych czy sportowych lub innych, ale co najważniejsze „służących promocji Województwa Podlaskiego” to trzeba szczególnie dobrze uzasadnić we wniosku.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani patronatem portalu - prosimy o zapoznanie się z regulaminempobranie wniosku i przesłanie jako załącznik do e-mail pod adres: redakcja@wrotapodlasia.pl 

regulamin - patronat wp.doc 

Pobierz DRUK WNIOSKU O PATRONAT

UWAGA: Chcielibyśmy zaznaczyć, że brak wystąpienia o  patronat czy brak zgody na patronat  nie wyklucza umieszczenia zapowiedzi/relacji ważnych społecznie/ciekawych wydarzeń na Wrotach Podlasia. Szczegóły do uzgodnienia podczas kontaktu e-mailowego jw.

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 85 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl , link do Biuletynu Informacji Publicznej UMWP.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku o objęcie Patronatem Wrót Podlasia. Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja interesu publicznego w zakresie promocji województwa (art. 6 ust. 1 lit. e).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uzyskania Patronatu Wrót Podlasia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udzielenia Patronatu.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia

 

Link do  imprez objętych Patronatem Medialnym Wrót Podlasia.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook