Dodana: 25 czerwiec 2021 13:36

Zmodyfikowana: 5 lipiec 2021 13:23

Obszar chroniony „Pojezierze Sejneńskie” - konsultacje społeczne

Samorząd Województwa Podlaskiego prowadzi prace nad wyłączeniem części obszaru chronionego krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie” na wniosek wójta Gminy Sejny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późń. zm.).

Horyzont: jezioro styka się z niebem. Między nimi pasek zieleni.

W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”.

Prosimy o wnoszenie uwag do powyższych dokumentów za pomocą formularza uwag. Projekty dokumentów i formularz konsultacyjny dostępne są w załączeniu.

Konsultacje przeprowadzone zostaną do 13 lipca br.

Mapy dotyczące Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie” znajdują sie w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej

 

źródło: Departament Ochrony Środowiska UMWP
oprac.: Aneta Kursa
red.: Barbara Likowska-Matys
fot.: UMWP

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook