Samorząd

 • Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego – 22.07.2021

  Szpital w Sokółce
  2021-07-22 09:02:01

  W dzisiejszej (22.07) radiowej kronice usłyszymy o dofinansowaniu dla sokólskiego szpitala. Z dotacji skorzystają również dwie świetlice środowiskowe w Sokółce. W Smolnikach w powiecie suwalskim powstanie ośrodek terapeutyczny - na tę inwestycję zarząd województwa przeznaczył aż 10 mln zł. Z kolei ponad 1 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje w ramach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski. W Augustowie powstanie Centrum Aktywności Seniorów a w Żarnowie nowe centrum społeczno-edukacyjne.

 • XXXII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji – relacja

  Trzy osoby za stołem prezydialnym. Przy mikrofonie Bogusław Dębski.
  2021-06-29 15:12:03

  Przyznanie wotum zaufania zarządowi województwa to jedna z najważniejszych decyzji radnych sejmiku województwa podjętych podczas poniedziałkowych (28.06) obrad. Radni dyskutowali także nad wykonaniem budżetu za rok poprzedni, przyznali pomoc finansową poszkodowanym w pożarze w Nowej Białej (woj. małopolskie) oraz uchwalili przywrócenie dziewięciu nowych linii autobusowych w Podlaskiem.

 • Jest wotum zaufania dla zarządu województwa

  Marszałek Kosicki przy mówinicy. Po lewej flagi: unijna, polska i województwa.
  2021-06-29 15:03:33

  Sejmik Województwa Podlaskiego na poniedziałkowym (28.06) posiedzeniu przyjął wotum zaufania dla zarządu województwa. Za było 17 radnych, przeciw ośmiu, dwóch wstrzymało się.

 • Samorząd województwa pomoże pogorzelcom z Nowej Białej

  Radni sejmiku podczas sesji. Na pierwszym planie przedstawiciele zarządu.
  2021-06-28 19:15:05

  Pomoc finansową z budżetu województwa w wysokości 150 tys. zł przyznali gminie Nowy Targ (woj. małopolskie) radni wojewódzcy podczas poniedziałkowych obrad (28.06). Pieniądze są przeznaczone na pomoc mieszkańcom wsi Nowa Biała, poszkodowanym w niedawnym pożarze.

 • Marszałek Artur Kosicki przekazał przewodnictwo nad Konwentem

  Artur Kosicki i Piotr Całbecki, który trzyma w dłoni laskę marszałkowską.
  2021-06-28 15:25:52

  Zakończyło się trzecie i ostatnie posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP w ramach półrocznego przewodnictwa Województwa Podlaskiego. W czwartek, 24 czerwca, marszałek Artur Kosicki przekazał laskę marszałkowską – symbol prezydencji Piotrowi Całbeckiemiu, włodarzowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • XXXII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji-TRANSMISJA

  Przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski
  2021-06-28 12:55:10

  Obrady odbędą się w poniedziałek, 28 czerwca – poinformował Bogusław Dębski, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego. Radni – po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy - zbiorą się w Sali Konferencyjnej im. Krzysztofa Jakuba Putry w urzędzie marszałkowskim (ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1). Początek sesji o godz. 13. Transmisja będzie dostępna w dniu sesji.

 • Symbioza sztuki, architektury i rzemiosła – Nowy Europejski Bauhaus

  Za stołami uczestnicy konwentu. Na ścianie telebim, na nim wypowiadająca się kobieta.
  2021-06-24 13:57:18

  Podobnie jak pierwowzór ma łączyć estetykę, funkcjonalność, nowoczesność, dostępność i dodatkowo kłaść mocny nacisk na ekologię. Jego najważniejszymi wartościami będą: zrównoważony rozwój, estetyka i zaangażowanie społeczne. Nowy Europejski Bauhaus – bo o nim mowa – był jednym z punktów czwartkowego (24.06) posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP w Augustowie. W dyskusji wzięli udział m.in. Elisa Ferreira, Komisarz ds. Spójności i reform w Komisji Europejskiej i Normund Popens, zastępca Dyrektora Generalnego w DG REGIO.

 • Konwent Marszałków Województw RP po raz trzeci obraduje w Podlaskiem

  Marszałek Artur Kosicki siedzi przy stole prezydialnym. Za nim napis Podlaskie
  2021-06-24 13:15:24

  Trzecie i ostatnie posiedzenie Konwentu Marszałów Województw RP, w ramach trwającej prezydencji Województwa Podlaskiego, otworzył w czwartek, 24 czerwca, marszałek Artur Kosicki. Obrady gremium tym razem mają formułę hybrydową. Część przedstawicieli województw gości w Augustowie, letniej stolicy Polski, pozostali w obradach uczestniczą zdalnie.

 • III posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP 2021

  Ilustracja do artykułu 0x0 (2).jpg
  2021-06-23 18:45:59

  W czwartek, 24 czerwca, po raz trzeci Konwent Marszałków Województw RP będzie obradował pod przewodnictwem Podlaskiego. Tym razem w formule hybrydowej, ze stacjonarną częścią w Augustowie. Wśród planowanych tematów m.in.: nowy ład europejski i polityka spójności. Spotkaniu przewodniczył będzie marszałek Artur Kosicki.

 • Harmonogram posiedzeń komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego - czerwiec 2021 r.

  Od lewej: członek zarządu Marek Malinowski, wicemarszałek Marek Olbryś
  2021-06-21 10:05:10

  Komisje sejmikowe odbędą się 21, 22 i 28 czerwca. 21 i 22 czerwca posiedzenia odbędą się w trybie zdalnym. Natomiast 28 czerwca komisje będą obradować w urzędzie marszałkowskim.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook