Dodana: 11 czerwiec 2021 10:40

Zmodyfikowana: 11 czerwiec 2021 10:47

Konsultacje na temat statutu placówki medycznej

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Długopisy leżące na białym tle

Przedmiot konsultacji:

  • projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Termin na wyrażenie opinii:

14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Forma konsultacji:

  • projekt uchwały oraz formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
  • konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały,
  • wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@wrotapodlasia.pl
  • wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.

źródło: Departament Zdrowia
oprac., fot.: Paulina Dulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook