Dodana: 12 luty 2004 10:40

Zmodyfikowana: 31 grudzień 2020 09:18

Powiat Bielski

    Starosta Bielski – Sławomir Jerzy Snarski

    Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

    ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski

    tel. 85 833 26 16, fax: 85 833 26 12

    e-mail: starostwo@powiatbielski.pl

    link do strony internetowej starostwa

Powiat bielski jest piąty pod względem powierzchni w województwie podlaskim. Jego obszar wynosi 1385 km kw. i jest zamieszkiwany przez 54 353 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 r.), z czego 25,3 tys. mieszkańców liczy stolica powiatu – Bielsk Podlaski. Na terenie powiatu są dwa miasta i sześć gmin wiejskich. Powiat bielski graniczy z powiatami: wysokomazowieckim, białostockim, hajnowskim i siemiatyckim.

Staw w parku w Bielsku Podlaskim

Powiat bielski położony jest na obszarze Zielonych Płuc Polski, w południowej części województwa podlaskiego. Od północy jego granice wyznacza dolina Górnej Narwi, zaś od wschodu – Puszcza Białowieska. Areał lasów wynosi około 19 proc. powierzchni powiatu. Bliskość tak atrakcyjnych przyrodniczo miejsc sprawia, że oferta rekreacyjno-turystyczna powiatu jest wyjątkowo bogata. Dodatkowy i niebagatelny atut stanowi zróżnicowane dziedzictwo kulturowe i religijne, mające swój wyraz w różnorodności zabytków, obrzędów religijnych i miejscowych obyczajów.

Powiat ma charakter głównie rolniczy, posiada również dobre warunki dla rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. Przez jego teren wiodą szlaki komunikacyjne łączące Zachód ze Wschodem oraz Północą i Południem, co jest ważnym aspektem rozwoju międzynarodowej wymiany handlowej. Powiat bielski oraz tworzące go gminy oferują warunki sprzyjające podjęciu współpracy gospodarczej oraz możliwości tworzenia nowych firm i instytucji z otoczenia biznesu.

Rzeka Narew w okolicach wsi Ploski

źródło/fot.: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook