Aktualności

 • Program współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

  Ilustracja do artykułu Podlaskie logo.jpg
  2020-01-14 15:21:33

 • Program współpracy na rok 2019

  2019-05-17 11:34:00

 • Program Współpracy na rok 2018

  2017-04-11 07:54:33

  Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Sejmik Województwa Podlaskiego po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, uchwalił roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

  Roczny program współpracy zawiera zbiór zadań publicznych, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym oraz zasady i inne formy współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi.

  Organ stanowiący może uchwalić również wieloletni program współpracy.

 • 2017

  2017-04-11 07:52:52

  Przedstawiamy Program Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2017:

 • 2016

  2017-04-11 07:51:36

  Przedstawiamy Program Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016:

 • 2015

  2017-04-11 07:50:24

  Przedstawiamy Program Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015:

 • Archiwum

  2017-04-11 07:46:47

facebook