Dodana: 9 grudzień 2019 09:34

Zmodyfikowana: 9 grudzień 2019 09:34

Młodzieżowy Sejmik wybierze swoje władze

Wybór Prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego to główny punkt jego najbliższego posiedzenia. Odbędzie się ono we wtorek 10 grudnia w godz. 10:00 – 14:00 w sali 117 urzędu marszałkowskiego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego-20.jpg

Pierwsze po inauguracyjnym spotkaniu poprowadzi najstarszy wiekiem członek MSWP. Poza wyborem Prezydium zgromadzona młodzież wysłucha wykładu dr n. med. Jolanta Grażyny Zuzdy  w ramach w kampanii społecznej: „Promocja zdrowego stylu życia w prewencji chorób cywilizacyjnych”.

Posiedzenia zakończy punkt dotyczący spraw różnych i wolnych wniosków.

ms

Porządek obrad:

10:00 – Powitanie gości i otwarcie posiedzenia. Wystąpienie Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Artura Kosickiego.

10:15 – Prowadzenie posiedzenia przez najstarszego wiekiem członka MSWP.

10:30 – Wybór Prezydium MSWP III kadencji.

12:00 –12:50 – uczestnictwo w kampanii społecznej: „ Promocja zdrowego stylu życia w prewencji chorób cywilizacyjnych” wykład dr n. med. Jolanta Grażyny Zuzdy  wystąpienie merytoryczno- praktyczne pt.: ,, Innowacyjny program ćwiczeń rotacyjnych w prewencji chorób układu ruchu''.

13: 00 –  Sprawy różne, wolne wnioski.

14 :15 -   Zamknięcie posiedzenia.

 

facebook