Dodana: 13 styczeń 2020 14:29

Zmodyfikowana: 2 sierpień 2021 13:08

III posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego

Na pierwszym roboczym spotkaniu w 2020 roku spotkali się dziś (13 stycznia) radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Zaplanowali harmonogram prac na pierwsze półrocze, a na dobry początek zabrali głos w sprawie zmian do diagnozy strategicznej województwa podlaskiego.

Ludzie siedzą przy stole

Początek spotkania to przyjęcie protokołu z II posiedzenia w grudniu oraz zakończenie prac nad statutem funkcjonowania młodzieżowego Sejmiku. Zgodnie z procedurą zapozna się z nim teraz Zarząd Województwa Podlaskiego, a po jego zatwierdzeniu statut stanie się najważniejszym dokumentem, na podstawie którego i w którego ramach będą działali młodzi radni.

Młodzi radni ukonstytuowali ostatecznie składy poszczególnych komisji i zaplanowali pierwsze działania w różnych obszarach.

Podsumowali także udział Młodzieżowego Sejmiku w grudniowej akcji przeciwko podwyżce cen biletów za przejazdy komunikacją miejską w Białymstoku, w której wsparli białostocką młodzież skupioną wokół Młodzieżowej Rady Miasta. Dyskutowali także nad dalszym planem działania w tym zakresie.

Dużo dyskusji radni poświęcili diagnozie regionalnej strategii, nad którą wciąż trwają prace. Dyskutowali przede wszystkim o sprawach ludzi młodych, powiązaniach między światem edukacji, a przedsiębiorcami i tym, co można zrobić, by młody człowiek zdobywał wiedzę i wykształcenie w sposób jak najbardziej oczekiwany przez przedsiębiorców. Wypracowali na roboczo kilka praktycznych rozwiązań, które z ich punktu widzenia mogą być istotne dla uczniów i studentów. Zgłoszą je w dalszej kolejności do Zarządu Województwa Podlaskiego z prośbą o ich uwzględnienie.

Po raz kolejny radni, podobnie jak w czasie posiedzenia grudniowego, mogli wziąć udział w spotkaniu prowadzonym w ramach w kampanii społecznej „Promocja zdrowego stylu życia w prewencji chorób cywilizacyjnych”.

mn

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook