Dodana: 27 styczeń 2020 10:31

Zmodyfikowana: 28 styczeń 2020 09:31

Marszałek spotkał się z młodzieżowymi radnymi

Plan pracy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego na pierwsze półrocze br. oraz aktualizacja strategii rozwoju naszego regionu – to tematy poruszane na spotkaniu młodych radnych z marszałkiem Arturem Kosickim, jakie miało miejsce w poniedziałek (27.01) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.

Ilustracja do artykułu Prezydium Młodzieżowego Sejmiku.jpg

Uczestnicy spotkania: Przemysław Wnorowski, Piotr Wasilewski i Krystian Kruszyński, czyli członkowie Prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, podziękowali marszałkowi za kontynuację idei MSWP, która, jak zaznaczyli, jest „bardzo cenną inicjatywą i stanowi dużą wartość dla tworzących ją młodych ludzi”.

Nie miałem najmniejszych wątpliwości co do potrzeby kontynuacji Sejmiku, doceniamy fakt, że młodzi ludzie chcą się angażować w życie publiczne i sprawy regionu – podkreślił marszałek Artur Kosicki.

Młodzi radni przedstawili marszałkowi plan pracy swojego zrzeszenia. Odnieśli się także do aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

Zależy nam na tym, żeby projekt Strategii uzupełnić o działania skierowane do młodych ludzi z regionu – zaznaczył Przemysław Wnorowski, przewodniczący MSWP. – Mamy sporo pomysłów.

Dotyczą one m.in. transportu publicznego i edukacji.

W zakresie transportu chodzi nam o wprowadzenie odpowiednich połączeń służących młodzieży dojeżdżającej do szkół i na uczelnię oraz jakość świadczonych usług – wyjaśnił przewodniczący MSWP.

Młodzi radni podkreślili wagę kształcenia zawodowego i wspierania placówek, które posiadają tego typu ofertę. W rozmowie z marszałkiem zaznaczyli także potrzebę rozwoju podlaskich uczelni wyższych oraz poszerzenie oferty kierunków nauczania.

To naszym zdaniem przyciągnęłoby do nas studentów z zagranicy – dodał Przemysław Wnorowski.

W spotkaniu wziął udział także Tomasz Szeweluk, dyrektor Gabinetu Marszałka. 

ms

 

***

MSWP ma charakter konsultacyjny, a jego kadencja trwa dwa lata. Swoje założenia realizuje poprzez inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w województwie podlaskim. Obecnie trwa III kadencja MSWP, do której rekrutacja rozpoczęła się 8 października ub.r. i trwała do 21 października. W jej efekcie komisja rekrutacyjna powołała 30 reprezentantów młodzieżowego samorządu. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 15 listopada ub.r., z kolei 10 grudnia młodzi radni wybrali nowe Prezydium Sejmiku.

 

facebook