Dodana: 29 październik 2019 12:14

Zmodyfikowana: 14 listopad 2019 10:28

Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego III kadencji wybrany

Trzydziestu młodych ludzi przez kolejne dwa lata będzie zbierało się na posiedzeniach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego. We wtorek (29.10.) Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął informacje w sprawie wyboru przedstawicieli MSWP.

Ilustracja do artykułu IMG_6144.jpg

Rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego III kadencji rozpoczęła się 8 października br. i trwała do 21 października. W jej efekcie Komisja Rekrutacyjna powołała 30 reprezentantów do młodzieżowego samorządu. Tworzyć go będą:

 1. Karol Jamróz
 2. Julia Nietupska
 3. Dawid Szleszyński
 4. Mateusz Sebastian Stulgis
 5. Gabriela Kukowska
 6. Amelia Iwaniuk
 7. Jakub Franciszek Słoma Sadowski
 8. Dominika Łapińska
 9. Konrad Piotr Rećko
 10. Dawid Zieliński
 11. Dawid Dobrogowski
 12. Kamil Sienicki
 13. Katarzyna Komarowska
 14. Berliński Patryk
 15. Aniela Ewa Kossakowska
 16. Krystian Kruszyński
 17. Aleksandra Leoniuk
 18. Natalia Chomicz
 19. Aleksandra Rostkowska
 20. Natalia Grabowska
 21. Kamil Raczkowski
 22. Krystian Wodzielak
 23. Przemysław Wnorowski
 24. Mateusz Lech Feszler
 25. Małgorzata Andruszkiewicz
 26. Grzegorz Przemysław Izbicki
 27. Piotr Wasilewski
 28. Franciszek Pawłowski
 29. Damian Julian Danowski
 30. Martyna Święczkowska

Nad wyborem członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego czuwała Komisja  Rekrutacyjna  w składzie:

 • Aneta Narel, Przewodnicząca Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 • Robert Jabłoński, p.o. zastępcy dyrektora Gabinetu Marszałka;
 • Katarzyna Ancipiuk, Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • Beata Zadykowicz, Pełnomocnik  Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Seniorów.

W obecności wszytskich członków Komisji Rekrutacyjnej zostały zniszczone zgłoszenia zgodnie z Regulaminem rekrutacji, które nadeszły po terminie i nie spełniały wymogów rekrutacyjnych.

MSWP ma charakter konsultacyjny. Kadencja trwa dwa lata. Swoje cele realizować będzie poprzez inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w województwie podlaskim. Aktywność młodzieży w regionalnym „Sejmiku” z pewnością zwiększy jej zaangażowanie w życie obywatelskie na terenie województwa podlaskiego, podniesie poziom wykształcenia oraz umiejętności społeczne młodych ludzi,  w szczególności w zakresie znajomości struktur samorządowych, aktów prawa miejscowego, umiejętności  pracy w grupie, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania.

Istotne w ocenie Zarządu jest  również podnoszenie poziomu zdolności do podejmowania decyzji, w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu oraz umiejętności organizacyjnych, np. poprzez organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych propagujących idee Sejmiku, cykliczne spotkania informacyjne.

Sejmik nie będzie związany z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.

Uroczysta Inauguracja odbędzie się 15 listopada br. o godzinie 12:00 w Sali 115 „Sejmikowej” UMWP przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.

Katarzyna Ancipiuk, Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

oprac. ms

 

Zasady przeprowadzenia wyborów do MSWP określa Regulamin Wyborów do III kadencji MSWP, stanowiący załącznik do uchwały nr 72/1151/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie realizacji inicjatywy MSWP.

 

 

facebook