Inne

 • Wyniki oceny drugiej puli projektów w ramach 5. naboru w Programie Interreg V-A Litwa-Polska

  Ilustracja do artykułu interreg.jpg
  2020-08-13 15:24:10

  Drugie spotkanie on-line Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM) dotyczące wyboru projektów, które zostały złożone w dniach 1-15 czerwca w ramach 5. naboru wniosków odbyło się 12 sierpnia. Podczas posiedzenia zatwierdzono 3 z 9 projektów. Kwota przeznaczona na nie wynosi ponad 1,7 mln euro.

 • Podlaskie projekty z dziedziny kultury z dofinansowaniem z Programu Kultura

  Ilustracja do artykułu image004.jpg
  2020-08-13 09:47:28

  Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach I naboru wniosków do Działania 2 Poprawa dostępu do kultury i sztuki Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa. Decyzją prof. Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie otrzymało 14 projektów na kwotę 3 705 882 EUR, co wyczerpuje w całości alokację na konkurs w I naborze.

 • Gmina Kuźnica rozpoczyna rozbudowę oczyszczalni ścieków

  Ilustracja do artykułu Podpisana umowa.jpg
  2020-08-07 12:08:22

  Gmina Kuźnica dbając o rozwój, stara się o polepszanie własnej infrastruktury. Jedną z jej części jest oszczyczalnia ścieków, która w najbliższym czasie zostanie poddana rozbudowie. Dzięki skorzystaniu ze środków Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UE gmina otrzyma wsparcie w wysokości 1,9 mln euro z całkowitej kwoty inwestycji w wysokości 2,1 mln euro.

 • Odnowa krajobrazu czyli dobre samopoczucie mieszkańców

  Ilustracja do artykułu 1.jpg
  2020-08-05 11:46:23

  Oświetlenie uliczne, modernizacje nieużywanych budynków, nowe miejsca rekreacji i wypoczynku – na środowym posiedzeniu (5.08) Zarząd Województwa przyznał dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na kolejne projekty zgłoszone w ramach Lokalnych Grup Działania.

 • Hajnówka OdNova: baseny, stadion, plac zabaw

  Ilustracja do artykułu Hajnówka OdNova- baseny, stadion, plac zabaw (7 of 10).jpg
  2020-08-03 14:41:11

  W piątek (31.07) uroczyście otwarto Strefę Zrewitalizowaną, która powstała w Hajnówce dzięki Funduszom Europejskim. W spotkaniu wzięła udział Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, która odczytała zebranym gratulacje od Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego.

 • Konsultacje publiczne dot. nowego Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

  Kolaż ilustracji przedstawiających poglądowe zdjęcia ze zrealizowanych inwestycji, pod nimi napis angielski "consultation"
  2020-07-16 14:30:12

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zachęca do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących zakresu tematycznego programu współpracy transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

 • Przebudowa przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej zakończona

  Ilustracja do artykułu Przejście graniczne w Kuźnicy.jpg
  2020-07-16 12:57:18

  Przebudowa przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej została zrealizowana przez wojewodę podlaskiego i podległe służby w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. W perspektywie finansowej 2014-2020 zrealizowane zostały dwa projekty na tym przejściu.

 • 81 milionów złotych na innowacyjne inwestycje w firmach

  Ilustracja do artykułu 2.png
  2020-07-15 15:47:13

  Zarząd Województwa Podlaskiego na środowym posiedzeniu (8.07.) postanowił przyznać dotacje z funduszy unijnych 23 podlaskim firmom. Pieniądze zostaną wykorzystane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w podlaskich przedsiębiorstwach.

 • Kluby seniora, tereny rekreacyjne, remonty zabytków. Dotacje na lokalne inwestycje

  Ilustracja do artykułu book-3188290_1920.jpg
  2020-07-08 09:11:50

  Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu 1 lipca przyznał 2,3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na sześć projektów, realizowanych w ramach Lokalnych Grup Działania.

 • Blisko 22 miliony złotych z RPOWP dla podlaskich szpitali, walczących z epidemią

  Ilustracja do artykułu Szpital Wojewódzki w Łomży. Relokacja pacjentów-14 (1).jpg
  2020-03-20 08:56:54

  Marszałek Artur Kosicki wraz z Zarządem Województwa Podlaskiego przeznaczają 21,9 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na działania związane bezpośrednio z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19. Trafią one do podlaskich szpitali, które leczą zakażonych koronawirusem.

facebook