Inne

 • Jak przechować energię?

  Dwie małe baterie na białym tle
  2021-03-18 12:01:07

  Sezonowe magazynowanie ciepła – technologie w tym zakresie będzie wdrażać spółka Ercasolar. W czwartek (18.03) marszałek Artur Kosicki i wicemarszałek Stanisław Derehajło podpisali umowy na udzielenie dotacji w zakresie usług doradczych dla tej inwestycji.

 • Dotacje na inwestycje w powiecie sokólskim

  Plansza z napisem: Ponad pięćset tysięcy zł z funduszy europejskich na remont cerkwi, modernizację boiska i nowe miejsce do rekreacji w gminach Sokółka, Szudziałowo oraz Krynki.
  2021-03-18 11:24:02

  Ponad pół miliona złotych z funduszy europejskich przeznaczył na czwartkowym posiedzeniu (18.03) Zarząd Województwa Podlaskiego na inwestycje, zgłoszone w ramach Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski: remont cerkwi, modernizację boiska i nowe miejsce do rekreacji.

 • Pomoc dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej

  Plansza z napisem; siedemset tysięcy złotych na aktywizację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Hajnówka.
  2021-03-18 10:32:29

  Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał ponad 700 tysięcy złotych dotacji z funduszy unijnych na aktywizację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Hajnówka.

 • Przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa. To nasz cel na przyszłość

  Las oświetlony promieniami słonecznymi.
  2021-03-17 14:47:41

  Założenia i kierunki pomocy unijnej w perspektywie 2021-2027 w zakresie ochrony środowiska, klimatu, transformacji energetycznej i gospodarki obiegu zamkniętego były tematem posiedzenia Regionalnego Forum Terytorialnego (RFT), jakie odbyło się online w środę, 17 marca w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 • Blisko 1,5 mln zł na nową infrastrukturę w gminach: Choroszcz i Łapy

  Grafika informująca o dotacji 1,5 mln zł.
  2021-03-17 14:45:53

  Fontanna z podświetleniem i remont wnętrza zabytkowego obiektu przeznaczonego na potrzeby kulturalne lokalnej społeczności, to inwestycje, które zostaną wsparte z funduszy europejskich. Umowy w tej sprawie podpisali we wtorek (16.03) Marek Olbryś, wicemarszałek województwa oraz Marek Malinowski - członek zarządu.

 • Oszczędniej i z korzyścią dla środowiska

  Marek Malinowski podpisuje umowy o dofinansowanie
  2021-03-17 13:20:03

  Gminy: Wasilków, Knyszyn, Krypno, Filipów i Wiżajny otrzymają fundusze unijne na instalacje OZE. Umowy w tej sprawie podpisał w środę (17.03) Marek Malinowski, członek zarządu województwa.

 • Kolejne podlaskie gminy z dotacjami na panele fotowoltaiczne

  Trzej mężczyźni z umowami na tle ścianki z żubrem - logo województwa.
  2021-03-17 11:41:56

  Zostały podpisane umowy dla dziewięciu gmin: Szumowo, Perlejewo, Puńsk, Siemiatycze, Szudziałowo, Mielnik, Białowieża, Grajewo i Wyszki na zakup paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych z funduszy unijnych. Ze strony władz regionu umowy podpisał Marek Malinowski, członek zarządu województwa.

 • Słoneczne dachy w gminie Turośl

  Wicemarszałek Marek Olbryś podpisuje umowę o dofinansowanie.
  2021-03-17 10:11:45

  Instalacje wykorzystujące energię słoneczną trafią na dachy domów mieszkańców gminy Turośl. Umowę o dofinansowanie takiego przedsięwzięcia z funduszy europejskich podpisał w środę (17.03) Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

 • Dotacje na zieloną energię dla mieszkańców kolejnych podlaskich gmin

  Marszałek Marek Olbryś podczas podpisywania umów
  2021-03-16 13:50:32

  Przedstawiciele gmin: Narewka, Narew, Jeleniewo i Krasnopol otrzymają umowy na zakup paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych z funduszy unijnych. Ze strony władz regionu dokumenty w tej sprawie podpisał we wtorek (16.03) Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

 • Eksperci opracują strategię komunikacji, analizę ryzyka i biznesplan

  Plansza z napisem, że 1,5 miliona złotych z funduszy europejskich zostało przeznaczone na usługi doradcze w 38 podlaskich firmach.
  2021-03-16 09:01:33

  Ponad 1,5 mln zł z funduszy unijnych przyznał Zarząd Województwa Podlaskiego na dofinansowanie usług doradczych. Dotacje otrzyma 38 podlaskich firm.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook