Inne

 • Seniorzy z Powiatu Sokólskiego pod lepszą opieką

  Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Wiesławę Burnos, Członka Zarządu Województwa Podlaskiego i Piotra Rećko, Starostę Sokólskiego.
  2021-04-13 16:04:59

  Ponad 300 tys. zł zostanie przeznaczonych na przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów w wieku 60+ z obszaru Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski. Umowę o dotację z funduszy europejskich na te działania podpisała we wtorek (13.04) Wiesława Burnos – członek zarządu oraz Piotr Rećko - starosta sokólski. Podczas spotkania obecny był także Paweł Wnukowski – radny wojewódzki.

 • Solny mikroklimat w Sokołach

  Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Marka Malinowskiego, Członka Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Józefa Zajkowskiego, Wójta Gminy Sokoły.
  2021-04-13 16:04:17

  Dzięki dotacji z funduszy unijnych mieszkańcy będą mogli korzystać z altany wraz z tężnią solną i nie tylko. Umowę w tej sprawie podpisali we wtorek, 13 kwietnia, Marek Malinowski, członek zarządu województwa i Józef Zajkowski, wójt gminy Sokoły.

 • 22,5 mln zł na inwestycje w onkologię, urologię i ortopedię

  Grafika z napisem: Prawie 8 mln zł z funduszy europejskich na remont oddziału urologii onkologicznej i ogólnej oraz oddziału ortopedyczno - urazowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.
  2021-04-09 12:47:42

  Nowe poradnie, modernizacja oddziałów szpitalnych, specjalistyczny sprzęt medyczny - trzy szpitale w regionie otrzymają dotacje z funduszy europejskich. Przyznał je Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w czwartek, 8 kwietnia.

 • Premier: Potrzebujemy impulsu inwestycyjnego. Tu i teraz

  Ekran, na którym widać twarze osób, biorących udział w spotkaniu
  2021-04-08 10:27:37

  Główne reformy, planowane w ramach projektu Krajowego Planu Odbudowy, były tematem spotkania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w którym wziął udział premier Mateusz Morawiecki. W posiedzeniu, jakie odbyło się w środę, 7 kwietnia, uczestniczył również Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

 • Dotacje na lokalną edukację i rekreację

  Kwota 450 tys. zł na niebieskim tle
  2021-04-08 10:25:21

  Wyższa jakość nauczania w ośmiu szkołach: w Sokołach, Bruszewie, Tykocinie, Uhowie, Płonce Kościelnej, Łupiance Starej, Złotorii i w Radulach oraz miejsce do rekreacji i sportu w Mielniku - te przedsięwzięcia będą możliwe dzięki dotacjom unijnym, jakie przyznał Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w czwartek, 8 kwietnia.

 • Wspólne stanowisko marszałków Polski Wschodniej

  Marszałek Artur Kosicki podczas konferencji online
  2021-04-07 16:05:40

  W środowe (7.04) przedpołudnie odbyło się spotkanie online marszałków województw, biorących udział w programie dla Polski Wschodniej. Przewodniczył mu Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego i jednocześnie przewodniczący Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP. Efektem jest przyjęcie wspólnego stanowiska marszałków ws. tego programu. Teraz trafi ono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

 • Aktywni seniorzy w Siemiatyczach

  Okładki umów i leżące na nich długopisy.
  2021-04-06 09:19:42

  Miasto Siemiatycze otrzyma blisko 375 tys. zł dotacji unijnej na wsparcie Klubu Aktywnego Seniora w Siemiatyczach. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w czwartek, 1 kwietnia.

 • Milion złotych na inwestycje w gminach: Perlejewo, Mały Płock i Hajnówka

  Ilustracja do artykułu Plac zabaw.jpg
  2021-04-06 09:19:07

  Plac zabaw, energooszczędne latarnie, dom dziennego pobytu czy centrum aktywności lokalnej - te inwestycje, tak ważne dla lokalnych społeczności, otrzymały dotacje z funduszy europejskich. Przyznał je w czwartek, 1 kwietnia, Zarząd Województwa Podlaskiego.

 • O funkcjonowaniu LGD-ów w nowej perspektywie finansowej

  4 osoby siedzą w dużych odstępach od siebie. Na wprost marszałek Kosicki i dyrektor Sarosiek.
  2021-04-01 10:39:30

  Działania Lokalnych Grup Działania (LGD) w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 w zakresie Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) były przedmiotem środowego (31.03) spotkania online, w którym udział brał marszałek Artur Kosicki i wicemarszałek Stanisław Derehajło oraz przedstawiciele podlaskich LGD-ów.

 • Ponad 300 wniosków o dotacje na kapitał obrotowy ocenionych pozytywnie!

  Plansza z napisem Podlaski Pakiet Gospodarczy
  2021-04-01 10:38:58

  Wnioski wpłynęły w konkursie o dotację unijną na kapitał obrotowy, przeprowadzony w lutym. Ich ocena prowadzona jest bardzo sprawnie, na bieżąco. Kolejną listę ocenionych wniosków poznamy w kwietniu. Chodzi o to, żeby podlascy przedsiębiorcy jak najszybciej mogli otrzymać pomoc.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook