Inne

 • Wspólne stanowisko dotyczące przyszłości programu dla Polski Wschodniej

  Ilustracja do artykułu Telekonferencja Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP 2-2.jpg
  2020-09-08 11:39:01

  W trakcie dzisiejszego (04.09), zdalnego posiedzenia, Komisja ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP (ZWRP) podjęła Stanowisko w sprawie projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia+. Obradom przewodniczył Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

 • Niemal 1 mln 230 tys. zł dotacji dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

  Ilustracja do artykułu CKU - podpisanie umowy o dotację.jpg
  2020-09-04 16:02:29

  Doposażenie kilku pracowni oraz szkolenia, warsztaty, staże dla słuchaczy, ale też nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku (CKU), to zakres projektu, który zostanie dofinansowany z funduszy unijnych. Umowę na dotację podczas piątkowej (04.09) konferencji podpisali marszałek Artur Kosicki oraz Bożena Krasnodębska, dyrektor CKU i Stanisława Kozłowska, skarbnik Miasta Białystok.

 • Wyniki oceny trzeciej puli projektów w ramach 5. Naboru w Programie Interreg V-A Litwa-Polska

  Ilustracja do artykułu 538x0.jpg
  2020-09-02 09:51:53

  Trzecie spotkanie on-line Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM) dotyczące wyboru projektów, które zostały złożone w dniach 16 czerwca-3 lipca w ramach 5. naboru wniosków odbyło się 31 sierpnia. Podczas posiedzenia zatwierdzono 5 z 15 projektów. Kwota EFRR przeznaczona na nie wynosi ponad 3,9 mln euro.

 • Podlaski Pakiet Gospodarczy. Kolejny zastrzyk finansowy dla firm

  Grafika w kolorze niebieskim - mężczyzna pracujący przy laptopie. Na tym tle biało-niebieskie napisy Podlaski Pakiet Gospodarczy, 20 000 000 zł z Funduszy Europejskich dla 598 firm w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego
  2020-08-27 12:25:08

  598 firm otrzyma dotację na sfinansowanie tzw. kapitału obrotowego. W czwartek (20.08) pomoc w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego przyznał zarząd województwa.

 • Małe projekty, wiele korzyści. 700 tys. zł na dofinansowanie lokalnych projektów

  Ilustracja do artykułu OZE.jpg
  2020-08-27 12:18:13

  Blisko 700 tys. zł zarząd województwa przeznaczył w czwartek (27.08) na dofinansowanie lokalnych projektów.

 • Nabór na stanowisko Menadżer Projektu

  Ilustracja do artykułu interreg.jpg
  2020-08-20 15:35:03

  W ramach programu Interreg V-A Litwa - Polska Wspólny Sekretariat Techniczny w Wilnie poszukuje osoby na stanowisko Menadżera Projektu.

 • Nabór wniosków z Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  Ilustracja do artykułu norway grants.jpg
  2020-08-20 13:40:12

  Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe osoby fizyczne oraz podmioty inne niż wspomniane mogą liczyć na dofinansowanie z Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Nabory wniosków są planowane w 4 kwartale 2020 r. oraz w 2021 r.

 • Równe szanse dla dzieci – ponad 200 tys. zł dotacji na rozwijanie kompetencji

  Ilustracja do artykułu 118002524_751284982339470_6148704519929191869_n.jpg
  2020-08-20 13:37:39

  Przedszkole w Sokółce oraz Zespół Szkół Samorządowych w Janowie zorganizują dodatkowe zajęcia dla swoich podopiecznych oraz wyposażą swoje placówki w niezbędne materiały dydaktyczne. W środę (20.08) zarząd województwa przyznał na ten cel ponad 200 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

 • Pieniądze na rozwój podlaskich firm

  Ilustracja do artykułu fabryka.jpg
  2020-08-19 08:26:57

  Blisko 400 tysięcy złotych z funduszy unijnych trafi do ośmiu podlaskich firm. Tak zdecydował we wtorek (11.08) zarząd województwa. Dotacje firmy przeznaczą na usługi doradcze.

 • Dotacje na prace przy zabytkach

  Ilustracja do artykułu Wspieramy Podlaskie Zabytki (26 of 1).jpg
  2020-08-18 11:14:05

  Ponad 183, 5 tys. zł wynosi pula środków finansowych w naborze wniosków, który z końcem sierpnia uruchomi Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP). Wyłoni on projekty związane z pracami przy zabytkach.

facebook