Dodana: 16 wrzesień 2022 15:26

Zmodyfikowana: 16 wrzesień 2022 15:26

W Szelmencie dyskutowano o bezpieczeństwie na drogach

Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju i w regionie, nowoczesne technologie zwiększające to bezpieczeństwo oraz założenia Wojewódzkiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do 2030 r. – to główne tematy poruszane w czwartek, 15 września podczas spotkania zorganizowanego w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji (WOSiR) Szelment. W wydarzeniu, którego partnerem strategicznym jest samorząd województwa, uczestniczył m.in. Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

[15.09.2022] Wojewódzka Rada BRD-8.JPG

Podczas spotkania zorganizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, wicemarszałek podkreślił, że jednym z priorytetów samorządu województwa jest bezpieczeństwo drogowe w regionie.

- Bardzo poważnie traktujemy ten temat. Przez te wiele lat ścisłej współpracy z różnymi podmiotami skupialiśmy się na wielu działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Dążymy m.in. do podwyższania jakości szkoleń kierowców, szczególnie młodych. Chcemy również, żeby nasze drogi były coraz lepsze. Dobra droga, dobrze oznaczona i dobrze widoczna jest mniejszym zagrożeniem dla użytkowników – podkreślał Marek Olbryś.

Jak zaznaczał, takie spotkanie jak dzisiejsze mają za zadanie wypracowanie razem ze wszystkimi podmiotami mającymi wpływ na to, co się dzieje na drogach, wspólnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo.

Marszałek zaproponował m.in. rozpatrzenie zaproszenia do Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej. „Taki krok mógłby wiele wnieść i do działań promocyjnych i prewencyjnych” – mówił.

Z kolei Grzegorz Wilczyński, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach wskazywał na cele i wyzwania, które należy założyć w przyszłości. 

- Spotykamy się tak naprawdę co kwartał w ramach Wojewódzkiej Rady BRD i rozmawiamy na bieżące tematy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzisiaj będziemy zastanawiać nad działaniami, które należy zapisać w planie działań do 2030 roku – to główny cel naszego spotkania – zaznaczał.

Mniej wypadków na podlaskich drogach

Dane krajowe w tym zakresie przedstawił Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Mówił m.in. o tym, że w całym kraju w 2021 obserwuję się spadek liczby wypadków z ofiarami śmiertelnymi, natomiast jest więcej kolizji.

Taką tendencję można też zauważyć na podstawie danych z regionu. W ciągu ośmiu lat tj. 2014-2021 w Podlaskiem doszło do blisko 5 tys. wypadków drogowych, w których zginęło ponad 800 osób, a ponad 5,6 tys. osób poniosło obrażenia ciała.

W tych latach liczba wypadków drogowych uległa zmniejszeniu z 694 w 2014 roku do 434 w 2021 roku. W przypadku liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych odnotowano spadek ze 126 do 79 osób, natomiast liczba osób rannych spadła z 796 do 428 osób.

Jak wynika z danych, najczęstszą przyczyną wypadków są m.in.: prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy spożywanie alkoholu i innych podobnie działających substancji.

Czwartkowe spotkanie prowadził Zbigniew Piotrowski dyrektor, Departamentu Infrastruktury i Transportu w urzędzie marszałkowskim. Wśród prelegentów wystąpili m.in. Władysław Żero, prezes Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia, Wojciech Brzuchowski, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Białymstoku, przedstawiciele podlaskich WORD-ów, Podlaskiego Kuratora Oświaty i Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Kolejnego dnia spotkania, 16 września, uczestnicy spotkania będą dyskutować o sytuacji finansowej WORD-ów w regionie.

***

Podlaska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego od lat prowadzi akcje, a także podejmuje działania poprawiające bezpieczeństwo oraz zwiększające świadomość zagrożeń, jakie niosą ze sobą nieuwaga czy brawura na drodze. Jej działalność skupia przedstawicieli m.in. służb odpowiedzialnych za nadzór nad ruchem drogowym, instytucji zajmujących się projektowaniem i zarządzaniem infrastrukturą, partnerów zaangażowanych w realizację systemowej edukacji oraz przedstawicieli samorządu.  Głównym celem rady jest znaczące obniżenie ofiar śmiertelnych na podlaskich drogach. Działania rady koordynuje wicemarszałek województwa, Marek Olbryś.

Edyta Chodakowska-Kieżel, Aneta Kursa
red.: Cezary Rutkowski
fot.: Paweł Krukowski

 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook