Dodana: 2 lipiec 2020 10:40

Zmodyfikowana: 13 październik 2020 08:36

Konkurs na logo Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego

Trwa konkurs na logo Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego. Pierwsze posiedzenie kapituły konkursowej odbyło w poniedziałek (29.06) w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. W obradach wziął udział m.in. Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego siedzi w towarzystwie kilku osób.

- Poprzez tego rodzaju przedsięwzięcia chcemy upowszechniać wiedzę o podlaskiej wsi także, a może przede wszystkim, wśród młodzieży – mówił Stanisław Derehajło – Do udziału w konkursie zaprosiliśmy uczniów Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu. Młodzi plastycy mają okazję spróbować swoich sił w niełatwej sztuce tworzenia znaku graficznego symbolizującego konkretne działania.

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności i talentów plastycznych przy jednoczesnym upowszechnianiu wiedzy o Programie Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego.  
Zadaniem autorów prac jest stworzenie projektu nawiązującego do założeń programu. Znak graficzny powinien być oryginalny, czytelny, łatwy do zapamiętania i estetyczny.
Do konkursu wpłynęło kilkanaście prac uczniów Liceum Plastycznego w Supraślu przygotowanych pod okiem nauczycieli. Ich wstępnej oceny dokonała kapituła konkursowa w składzie:
- Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
- Mirosława Jaroszewicz-Łojewska, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku  
- Wojciech Mojkowski, Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w zastępstwie Robert Korczak
- Artur Gaweł Dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
- Beata Matyskiel Z-ca Dyrektora Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
- Robert Korczak - Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

- Mirosław Bielawski - Dyrektor Programowy Polskiego Radia Białystok
- Magdalena Łyżnicka - Sanczenko Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 
- Małgorzata Półtorak – Gabinet Marszałka/Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
- Donata Żmiejko - Redaktor Gazety Współczesnej
- Eugeniusz Szpakowski - Dyrektor Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Białymstoku

 

Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Podlaskiego, a koordynatorem Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

***
Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich naszego regionu. To one wnioskują o wsparcie działań wpływających na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich.
Budżet tegorocznej, trzeciej edycji programu wyniósł 600 tys. zł. Dofinansowanie można było przeznaczyć m.in. na zakup wyposażenia do świetlic, domów kultury, remiz strażackich, bibliotek wiejskich, a także zakup instrumnetów i strojów ludowych dla lokalnych zespołów artystycznych. Dofinansowanie obejmowało też zadania inwestycyjne takie jak wymiana okien i drzwi czy montaż klimatyzacji. 

Aneta Kursa 
fot. Iwona Zawadecka PMKL

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook