Dodana: 11 luty 2020 14:06

Zmodyfikowana: 17 luty 2020 11:08

Rusza nabór III edycji Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego

600 tys. zł zaplanowano w budżecie trzeciej edycji Programu skierowanego do sołectw i gmin województwa podlaskiego. Nabór rozpocznie się 17 lutego 2020 r. i potrwa do 13 marca 2020 r.

Ilustracja do artykułu Program odnowy wsi województwa podlaskiego III edycja-01.jpg

Przyznana w ramach Programu dotacja może być przeznaczona na zadania bieżące związane z :

  • zakupem strojów ludowych, regionalnych, historycznych wraz z akcesoriami oraz zakupem instrumentów muzycznych;
  • zakupem wyposażenia obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne, rekreacyjne, sportowe, społeczno-kulturalne (świetlice wiejskie, domy kultury, remizy OSP, biblioteki wiejskie). Zakup wyposażenia obejmuje: meble, nagrzewnice, grzejniki elektryczne, osuszacze powietrza, klimatyzatory przenośne, nagłośnienie, sprzęt AGD, sprzęt RTV, artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt sportowy, gry edukacyjne planszowe i elektroniczne, gry sportowe).

oraz na zadania inwestycyjne związane z :

  • usługą założenia klimatyzacji;
  • zakupem wraz z montażem okien i/lub drzwi.

O wsparcie mogą ubiegać się sołectwa poprzez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie województwa podlaskiego. Wniosek złożony przez gminę powinien zawierać opis przedsięwzięcia, które uprzednio zostało wskazane przez jedno bądź kilka sołectw z danej gminy. Sołtysi składają wniosek/podanie stwierdzającą potrzebę realizacji przez gminę danego zadania, a następnie gmina, jako wykonawca tych zadań dokonuje ich wstępnej selekcji wybierając spośród zadań wskazanych przez sołectwa te, które zostaną zgłoszone przez tę gminę do udziału w Programie.

Każda gmina może złożyć maksymalnie dwa wnioski. Jeden wniosek na zadanie bieżące i jeden wniosek na zadanie inwestycyjne. Poziom dofinansowania dla jednego wniosku wyniesie do 50% całkowitego kosztu przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 15 000,00 zł.

Łącznie gmina może uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 30 000,00 zł (przy złożeniu dwóch wniosków). 

Składane przez Beneficjenta w ramach Programu wnioski muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji i których zakończenie nastąpi nie później niż 15 września 2020 r.

Beneficjent zobowiązany jest do wyprzedzającego sfinansowania 100% kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowalnych niezbędnych do realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Programu.

W załączeniu regulamin wraz z wzorem wniosku.

Kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich pod numerem telefonu (85) 66-54-419, e-mail: rolnictwo@wrotapodlasia.pl lub osobiście ul. M. Curie - Skłodowskiej 14.


Źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook