Dodana: 5 czerwiec 2019 15:25

Zmodyfikowana: 24 czerwiec 2019 11:03

Zmieniamy podlaską wieś – pomoc finansowa powędruje do sołectw

Niemal pół miliona złotych otrzymają 34 podlaskie gminy w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego. W środę (5 czerwca br.) członek zarządu Wiesława Burnos i wicemarszałek Stanisław Derehajło podpisali umowy z przedstawicielami poszczególnych samorządów.

Wiesława Burnos, członek zarządu i wicemarszałek Stanisław Derehajło podpisują umowę z beneficjentem Programu odnowy wsi województwa podlaskiego
  • Nabór wniosków do Programu trwał od 22 lutego do 22 marca br.;
  • W ramach naboru przyjęto 113 wniosków na łączną kwotę 1 456 701,71 zł;
  • Pomoc finansową przyznano 34 gminom na kwotę 498 493,23 zł.

Program odnowy wsi województwa podlaskiego skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich naszego regionu. To one wnioskują o pomoc, która w tym roku wynosi do 15 tys. zł. na projekt. Dotacja z budżetu województwa to 50 procent całkowitych kosztów przedsięwzięcia.
Warunkiem przyznania dotacji jest to, żeby pomysł pochodził od sołectwa z terenu danego samorządu.

Rozwój poprzez współpracę

Jak podkreślił podczas uroczystego podpisywania umów wicemarszałek Stanisław Derehajło, ideą tegorocznego naboru wniosków było wsparcie grup społecznych działających na terenie poszczególnych gmin.

- Moje doświadczenia wskazywały na to, że jest taka potrzeba – podkreślił. – Jako Zarząd Województwa Podlaskiego chcemy w ten sposób upowszechnić naszą wizję rozwoju obszarów wiejskich, której elementem jest nawiązanie współpracy między sołectwami, między pokoleniami, między ludźmi. Cieszę się, że zrozumieliście ideę tego projektu.
Podczas oceny wniosków brano pod uwagę m.in. działania zwiększające aktywność osób starszych, zakupy towarów służących poprawie bezpieczeństwa, ochronie zdrowia i życia osób starszych,  czy inwestycje służące kultywowaniu tradycji społeczności lokalnej, czy tradycyjnych zawodów.

Duże zainteresowanie

Zainteresowanie samorządów możliwością pozyskania wsparcia było bardzo duże. Ostatecznie w terminie naboru wpłynęło ich aż 113.

Sołectwa ubiegały się w nich o pomoc finansową m.in. na zakup tradycyjnych strojów i instrumentów dla zespołów folklorystycznych oraz wyposażenia obiektów służących użyteczności publicznej (świetlice, domy kultury).

Zabezpieczone na ten cel w budżecie województwa środki finansowe - 500 tys. zł - pozwoliły na przyznanie dotacji 34 gminom na łączną kwotę 498 493,23 zł. Uchwałę w tej sprawie (nr IX/98/19) przyjął 31 maja br. Sejmik Województwa Podlaskiego.

ms/red.ak

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook