Organizacje pozarządowe

 • Obradował Zespół konsultacyjny ds. rocznych programów współpracy samorządu województwa podlaskiego

  Kilka osób dyskutuje siedząc przy stole, na którym leżą dokumenty
  2020-09-09 11:43:19

  Wybór przewodniczących i opracowanie programu współpracy samorządu województwa podlaskiego z organizacjami pozarządowymi – to niektóre z tematów spotkania Zespołu konsultacyjnego ds. rocznych programów współpracy samorządu województwa podlaskiego. Obrady odbyły się w miniony wtorek (8.09).

 • Regionalny Konkurs Grantowy (RKG) „Równać szanse”

  Dziewczynki pochylone nad stołem, przygotowuja posiłek
  2020-08-31 15:18:17

  „Równać szanse” to konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Celem jest wsparcie projektów rozwijających m.in. kompetencje społeczne. Wnisoki można składać do 27 października br. Do zdobycia nawet 8,5 tys. zł.

 • Człowiek bez barier po raz osiemnasty

  Ilustracja do artykułu Czlowiek_bez_barier.jpg
  2020-08-27 15:52:45

  Integracja już po raz 18. rozpoczyna poszukiwania osób z niepełnosprawnością, które są aktywne na różnych polach, ale też bezinteresownie pomagają innym i mogą być wzorem do naśladowania. Kandydata do konkursu „Człowieka bez barier 2020” może zgłosić każdy. Termin naboru zgłoszeń upływa 28 września 2020 r.

 • Rusza akcja „Tornister Pełen Uśmiechów”

  Ilustracja do artykułu TPU_3.jpg
  2020-08-19 11:53:27

  Ruszyła 12 edycja corocznej akcji Caritas „Tornister Pełen Uśmiechów”. Jej celem jest wsparcie dzieci z potrzebujących rodzin u progu nowego roku szkolnego. W odpowiedzi na kryzys związany z epidemią koronawirusa, w tym roku akcja została rozszerzona o działania związane z zapewnieniem dzieciom dostępu do komputerów niezbędnych do nauki zdalnej.

 • „Dbamy o drzewa 4 – inicjatywa społeczna” – OWOP ogłosił listę zwycięskich projektów

  Ilustracja do artykułu david-vig-qwhhoc2z5xs-unsplash.jpg
  2020-07-08 09:14:30

  Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (OWOP) w Białymstoku ogłosił listę zwycięskich projektów programu regrantingowego „Dbamy o drzewa 4 – inicjatywa społeczna”. Program został zrealizowany w ramach dotacji z budżetu samorządu województwa podlaskiego na działania w sferze ekologii,ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 • Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje w sprawie statutu podlaskich jednostek zdrowia

  Ilustracja do artykułu exchange-of-ideas-222788_1920.jpg
  2020-06-12 06:29:50

  Przedmiotem konsultacji są: -projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, - projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

 • Bądź dalekowzroczny i zadbaj o przyrodę. Przyłącz się do akcji #CzysteRzeki

  Ilustracja do artykułu Bez tytułu.jpg
  2020-06-08 14:28:38

  Nie jest Wam obojętne środowisko, w którym żyjecie? Macie dosyć zalegających śmieci, butelek, puszek, opon w pobliżu rzek, lasów, parków? Działacze ze Stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zapraszają każdego, komu leży na sercu niezanieczyszczona przyroda do udziału w akcji #CzysteRzeki. Sprzątanie odbędzie się w Suwałkach wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy. Zbiórka wyruszy w środę (10.06) o godz. 12 z ul. Sikorskiego.

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi – sprawozdanie

  Ilustracja do artykułu 100825887_1155842831427612_415621631591841792_n (1).jpg
  2020-05-29 12:15:05

  Przedstawiamy sprawozdanie Zarządu Województwa Podlaskiego z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku”

 • Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego zaprezentował swoje inicjatywy

  Ilustracja do artykułu Młodzieowy Sejmik 06.jpg
  2020-02-21 12:07:02

  Zachęcanie do powoływania młodzieżowych rad przy samorządach, troska o osoby z Zespołem Aspergera i Autyzmem oraz sadzenie drzew na terenie szkół w regionie - o dotychczasowych inicjatywach i planach na przyszłe działania poinformowali podczas piątkowej (21.02) konferencji przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego (MSWP).

 • Wizyta ukraińskich specjalistów

  Ilustracja do artykułu Spotkanie z delegacją z Ukrainy-10.jpg
  2019-09-12 15:07:58

  Pomoc społeczna realizowana przez Samorząd Województwa Podlaskiego to główny temat czwartkowego (12 września br.) spotkania z delegacją z Ukrainy. Gości – ukraińskich samorządowców i przedstawicieli instytucji socjalnych – powitał w urzędzie marszałkowskim wicemarszałek Stanisław Derehajło.

facebook