Ogłoszenia kultura

 • „Podlaskie Kruszyniany dawniej i dziś – publikacja” oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

  2019-04-24 12:48:39

  W dniu 23 kwietnia 2019 r. Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Podlaskie Kruszyniany dawniej i dziś – publikacja” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

 • Cyrulik Podlaski – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

  2019-04-17 08:25:58

  W dniu 16 kwietnia 2019 r. Stowarzyszenie im. Bogdana Paprockiego złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Cyrulik Podlaski” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

 • Sonaty A Quattro - Gioacchino Rossiniego - przedsięwzięcie z pominięciem otwartego konkursu ofert

  2019-04-15 09:23:15

  Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego złożyło ( 12 kwietnia br.) ofertę na realizację zadania publicznego pn.: SONATY A QUATTRO GIOACCHINO ROSSINIEGO z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

 • Obchody 100. Rocznicy Powstania Sejneńskiego - oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

  2019-04-11 21:12:02

  Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg Sejneński złożył w dniu 11 kwietnia 2019 r. ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Obchody 100. Rocznicy Powstania Sejneńskiego z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

 • Konkurs na operatora działań w sferze dialogu międzykulturowego i rozwoju świadomości obywatelskiej

  Miniaturka artykułu
  2019-04-10 16:17:24

  Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora zadania publicznego, należącego do Województwa Podlaskiego w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pn.: „Dialog międzykulturowy i rozwój świadomości obywatelskiej”, realizowanego w 2019 roku.

 • Krótkometrażowy film fabularny pt. „ANGOL”

  2019-04-10 16:03:35

  Stowarzyszenie Edukacji Filmowej w dniu 9 kwietnia 2019 r. złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Produkcja krótkometrażowego filmu fabularnego pt. „ANGOL” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

 • Scena letnia w Siedlisku Kultury Solniki 44

  Miniaturka artykułu
  2019-04-10 15:55:37

  Stowarzyszenie Promocji Artystycznej w dniu 9 kwietnia 2019 r. złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Scena letnia w Siedlisku Kultury Solniki 44 z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

 • Wielkanocne pogorzałki - oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

  2019-04-05 13:34:33

  W dniu 04 kwietnia 2019 r. Stowarzyszenie Musica Sacra złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: WIELKANOCNE POGORZAŁKI z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

 • „Wieczór Pamięci 2019” z pominięciem otwartego konkursu ofert

  2019-03-28 15:27:14

  W dniu 27 marca 2019 r. Fundacja Patria Mater w Białymstoku złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wieczór Pamięci 2019” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

 • Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości – konkurs z pominięciem otwartego konkursu ofert

  2019-02-28 15:06:25

  W dniu 28 lutego 2019r. Stowarzyszenie Oddział Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Ziemi Suwalskiej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

facebook