Ogłoszenia kultura

 • Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu cinema-4609877_1920.jpg
  2020-07-24 14:05:15

  W dniu 20 lipca 2020 r. Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Rok metalowego szczura”- premiera spektaklu w Siedlisku Kultury Solniki 44 z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

 • Oferta na realizację zadania publicznego pn.: „Fundamenty 2020 – II edycja otwartego widowiska artystycznego”

  Ilustracja do artykułu Dożynki Wojewódzkie (82 of 82).jpg
  2020-07-22 14:39:10

  W dniu 21 lipca 2020 r. Stowarzyszenie „Fundamenty” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Fundamenty 2020 – II edycja otwartego widowiska artystycznego” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

 • Oferta na realizację zadania publicznego pn.: „Operetka na wynos” z pominięciem otwartego konkursu ofert

  2020-07-17 15:29:41

  W dniu 17 lipca 2020 r. Stowarzyszenie Operetka Wrocławska złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Operetka na wynos” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

 • Oferta na realizację zadania publicznego „Nigdy nie jest za późno - miejsca pamięci w gminie Jedwabne”

  2020-07-17 14:52:04

  W dniu 14 lipca 2020 r. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jedwabieńskiej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Nigdy nie jest za późno - miejsca pamięci w gminie Jedwabne” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

 • „Wincenta 1920-2020” oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu 22195644_356554648114668_2716096576050243127_n.jpg
  2020-07-10 10:56:42

  W dniu 07 lipca 2020 r. Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wincenta 1920-2020” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

 • „Spotkania z Mistrzami – między historią a kulturą”- oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu pth.jpg
  2020-07-09 09:47:07

  W dniu 07 lipca 2020 r. Polskie Towarzystwo Historyczne złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Spotkania z Mistrzami – między historią a kulturą” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

 • Otwarty konkurs ofert dla podmiotów działalności pożytku publicznego

  Ilustracja do artykułu businessman-2606506_1920.jpg
  2020-04-24 09:48:28

  Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

 • „Ojce mówili…” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu Kościół_Wniebowzięcia_NMP_w_Brańsku_1.jpg
  2020-04-14 15:40:14

  W dniu 09 kwietnia 2020 r. Zrzeszenie Przedsiębiorców Ziemi Brańskiej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Opracowanie redakcyjne i wydanie publikacji „Ojce mówili…” Święte Miejsce w Brzeźnicy gm Brańsk” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

 • „Z kontuszem przez Podlasie” - oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu 0x0.jpg
  2020-03-06 12:25:11

  W dniu 03 marca 2020 r. Stowarzyszenie „Klekociaki” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Warsztaty śpiewaczo-taneczne „Z kontuszem przez Podlasie” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.).

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030”

  2020-03-05 08:46:17

  Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030” Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 25 000 zł.

facebook