Dodana: 16 grudzień 2020 14:45

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2021 10:16

Konsultacje społeczne w sprawie pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji finansowej

Informujemy, że do 29 grudnia br. można wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany projektu Programu finansowego wspierania przez Wojewodę Podlaskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2019, 2020 i 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalności pożytku publicznego.

Grafika przedstawiająca siedzące osoby i napis Konsultacje Społeczne.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu można zgłaszać za pośrednictwem formularza do konsultacji (do pobrania poniżej). Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Polityki Społecznej, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl

Do pobrania:

  • Formularz do konsultacji
  • Projekt zmiany Programu finansowego wspierania przez Wojewodę Podlaskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, zaakceptowany przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 8 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook