Rozstrzygnięcia kultura

 • Ponad 1 mln 100 tys. zł na przedsięwzięcia kulturalne w 2021 roku

  Kulisy sceny teatralnej
  2021-05-18 14:57:28

  Festiwale i przeglądy muzyczne, teatralne, czy filmowe, a także koncerty, konkursy i inne wydarzenia kulturalne i widowiska oraz warsztaty edukacyjne. Dzięki dotacji z Budżetu Województwa Podlaskiego dofinansowanych zostanie w tym roku 123 tego typu przedsięwzięć.

 • Uchwała w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030”

  Ilustracja do artykułu writing-1149962_1920.jpg
  2020-07-17 14:54:01

  Uchwała nr 142/2227/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030”

 • WigroSfera Online Festival

  Ilustracja do artykułu Wigierski Park Krajobrazowy.jpg
  2020-05-13 15:36:11

  Fundacja Art.-sos Alicji Roszkowskiej 12 maja 2020 r. złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „WigroSfera Online Festival” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

 • Ponad 700 tys. zł na przedsięwzięcia kulturalne

  Ilustracja do artykułu kultura.jpg
  2020-04-09 15:54:44

  Festiwale i przeglądy muzyczne, teatralne, czy filmowe, a także koncerty, konkursy i inne wydarzenia kulturalne. Dzięki dotacji z Budżetu Województwa Podlaskiego dofinansowanych zostanie w tym roku 77 tego typu przedsięwzięć.

 • Dotacje z budżetu województwa na zadania dotyczące mniejszości narodowych

  Ilustracja do artykułu 538x0.jpg
  2020-04-07 15:11:16

  Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 07 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz w sferze zadań: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 • „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021 -2030 – diagnoza” – rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert

  Ilustracja do artykułu feedback-2849590_1280.jpg
  2019-02-27 11:05:19

  Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych należących do województwa podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030 – diagnoza”, zarząd województwa podlaskiego podjął uchwałę (26 lutego br.) w sprawie udzielenia dotacji Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” na realizację zadania pn. „Diagnoza stanu kultury w województwie podlaskim”.

 • Dotacje na działania kulturalne na rok 2019

  2019-02-21 08:58:23

 • Dotacje z budżetu województwa na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

  2018-03-20 10:31:19

  Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 14 marca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

 • „Dialog międzykulturowy i rozwój świadomości obywatelskiej” – konkurs rozstrzygnięty!

  Ilustracja do artykułu ikona.jpg
  2018-03-16 14:29:31

  Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wyłonienie operatora zadania publicznego, należącego do Województwa Podlaskiego w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, realizowanego w 2018 roku, Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 14 marca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji stowarzyszeniu 9dwunastych na realizację zadania pn. Program wzmacniania działań obywatelskich „W Różnorodności siła! 2018”. Kwota dotacji wynosi 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 • Dotacje z budżetu województwa na realizację zadań publicznych w 2017 roku należących do Województwa Podlaskiego

  2017-02-13 15:22:44

  Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2017 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook