Dodana: 3 marzec 2021 12:28

Zmodyfikowana: 3 marzec 2021 12:28

Ruszył konkurs na prace przy zabytkach. Do podziału 2 mln zł!

Pieniądze będzie można otrzymać na prace konserwatorskie i restauratorskie przy regionalnych zabytkach. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przedłużeniu naboru wniosków do 19 marca br.

Plansza z informacją o 2 mln zł przekazanych na rzecz prac przy zabytkach.

Konkurs potrwa od 29 stycznia do 19 marca 2021 roku. Zabytek musi być wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Podlaskiego. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z budżetu samorządu województwa wynosi 2 mln zł.

- Dbanie o pomniki historii, o nasze dziedzictwo to dla samorządu województwa podlaskiego szczególnie ważne zadanie. Kolejny rok z rzędu przeznaczyliśmy 2 mln zł, które będzie można przeznaczyć nie tylko na prace budowlane – bardzo często specjalistyczne i drogie, ale także na wykonanie całej dokumentacji. Jesteśmy regionem o wielowiekowej historii, o której trzeba pamiętać i o którą trzeba dbać – mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

O pieniądze może się starać każdy, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku. Może je przeznaczyć na szereg prac, m. in.:

  • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
  • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
  • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
  • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
  • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej;
  • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
  • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru.

Od początku kadencji obecnego Zarządu Województwa w ramach dotychczasowych konkursów wsparcie otrzymało 75 zabytków a łączna kwota dotacji jaką przyznano w tym obszarze to 3 400 000 złotych. Wśród obiektów, w których odnowieniu uczestniczyło Województwo Podlaskie poprzez udzielone dotacje można wymienić: Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu, zabytkowy drewniany Kościół Filialny  p.w. św. Barbary (z 1 połowy XVIII wieku, w 1982r. przeniesiony z Radziłowa) czy Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie.

Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem generatora witkac.pl. Potwierdzenie wypełnionego wniosku, wydrukowane z witkac.pl należy dostarczyć do:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

z dopiskiem Biuro Dziedzictwa Narodowego, konkurs na ochronę zabytków, do dnia 24 marca 2021 r.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela Biuro Dziedzictwa Narodowego pod nr tel. 85 66-54-510, 85 66-54-858.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

 

tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Aneta Kursa

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook