Dodana: 18 listopad 2020 16:06

Zmodyfikowana: 12 grudzień 2020 09:09

„Najlepszą inwestycją – inwestycja w człowieka”. Marszałek nagrodził najzdolniejszych podlaskich uczniów

Osiągają imponującą średnią ocen, zdobywają nagrody w olimpiadach i konkursach wiedzy – we wtorek (17.11) poznaliśmy tegorocznych laureatów stypendiów Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce. Każdy z 22 nagrodzonych otrzyma po 4 tys. zł. Podczas przeprowadzonej w trybie online gali stypendialnej, gratulacje najlepszym podlaskim uczniom przekazał marszałek Artur Kosicki.

Od prawej: Bożena Nienałtowska, marszałek Artur Kosicki, rzecznik Izabela Smaczna-Jórczykowska

- W tym roku zarząd województwa przyznał 22 osobom stypendia na łączną kwotę blisko 90 tys. zł. Serdecznie gratuluję laureatom i cieszę się, że możemy was wspierać – mówił Artur Kosicki.

Jednocześnie dodał, że satysfakcja z przyznanych nagród jest niepełna, bo w związku z panującą pandemią i obowiązującymi ograniczeniami nie wszyscy uczniowie mogli spełnić wymagane kryteria dotyczące udziału w konkursach i olimpiadach. Dlatego tegoroczna lista stypendystów jest krótsza niż w latach ubiegłych.

- Jesteśmy w bardzo trudnym czasie, obostrzenie dotyczą nie tylko nauki w szkołach, ale również organizacji różnego rodzaju konkursów, olimpiad, które są wyznacznikiem tego, aby móc ubiegać się o stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego. Dlatego nie jesteśmy do końca zadowoleni – zaznaczył marszałek - Mamy ogromną nadzieję, że już w przyszłym roku wszystko wróci do normy, będziemy mogli nagrodzić więcej osób, a przede wszystkim spotkać się z laureatami już nie online, ale bezpośrednio!

Jak wyjaśniała Bożena Nienałtowska, dyrektor Departamentu Edukacji, Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (UMWP) o przyznanie stypendium za rok szkolny 2019/2020 mogli się ubiegać uczniowie z podlaskich szkół, którzy na koniec roku szkolnego uzyskali średnią ocen min. 5,0. i zdobywali najwyższe noty w olimpiadach, konkursach i turniejach wiedzy na szczeblach: wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Z 93 wniosków stypendialnych, które wpłynęły do urzędu marszałkowskiego, 22 uczniów spełniło wymagane kryteria.

Jednym ze stypendystów jest Maciej Kuliś – tegoroczny absolwent I liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łomży. Jak podkreślał podczas połączenia online, otrzymane pieniądze to znakomite wsparcie nie tylko w edukacji, ale też w innych przedsięwzięciach. 

- Dla każdego z nas to stypendium jest ogromną pomocą i inspiracją do dalszych działań. Myślę, że to są dobrze zainwestowane pieniądze, w dobrą przyszłość nie tylko naszą, ale też całego społeczeństwa – mówił laureat.

Nawiązując do wypowiedzi Macieja Kulisia, marszałek podkreślił, że potencjał edukacyjny województwa podlaskiego jest bardzo duży, a najlepszą inwestycją jest inwestycja w człowieka.

W załączeniu prezentacja i pełna lista stypendystów Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce.  

Aneta Kursa
fot.: Piotr Babulewicz

 

***

Stypendium za rok szkolny 2019/2020 otrzymał każdy uczeń z województwa podlaskiego,  który uzyskał łącznie następujące szczególne osiągnięcia w nauce:

1) średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5,00.

2) był co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu /olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ ponad wojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/ międzynarodowym lub co najmniej dwukrotnie finalistą konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Z 93 wniosków stypendialnych, które wpłynęły do urzędu marszałkowskiego w Białymstoku, 22 uczniów spełniło powyższe kryteria.

Wzięto pod uwagę następujące olimpiady z roku szkolnego 2019/2020, uwzględnione w wykazach, ogłoszonych przez Ministra Edukacji Narodowej:

  • olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
  • olimpiady tematyczne, których laureaci i finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
  • olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych, których laureaci i finaliści nie uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym, a w przypadku uczniów szkół podstawowych także konkursy i olimpiady, o których mowa w zarządzeniu Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, w województwie podlaskim.

    Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty to 4 tys. zł. Stypendium obejmuje okres 10 miesięcy nauki w poprzednim roku szkolnym i wypłacane jest jednorazowo.

 

 

 

Pliki do pobrania

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook