Dodana: 1 marzec 2021 10:21

Zmodyfikowana: 1 marzec 2021 10:43

Student PB stypendystą Ministra Edukacji i Nauki

Józef Szymelewicz został doceniony za osiągnięcia naukowe oraz aktywność w Kole Naukowym Robotyków, działającym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej (PB). Stypendysta jest na pierwszym roku studiów magisterskich na kierunku automatyka i robotyka.

Józef Szymelewicz, student Politechniki Białostockiej

Roboty z klocków Lego

Józef Szymelewicz doświadczenie zdobywał w sekcji zajmującej się budowaniem robotów z klocków Lego. Wraz z zespołem zdobywał podium na zawodach robotycznych w kraju i za granicą (1. miejsce w XI Międzynarodowym Turnieju Robotów Robotic Tournament w Rybniku, 3. miejsce podczas Robotiady 2019 w Wilnie).

– Budowa robotów z klocków Lego umożliwia szybkie przejście z etapu tworzenia konstrukcji do fazy programowania i testowania. Szczerze polecam ją na początek przygody z robotyką – podkreśla stypendysta MEiN.

Doświadczenie zdobyte w sekcji Lego, student wykorzystał w kolejnej sekcji Koła Naukowego Robotyków, zajmującej się budową robotów Sumo. Zdobył 3. miejsce w zawodach RobotChallenge 2019 w Rumunii oraz na zawodach SumoChallege 2019 w Łodzi.

– Stworzenie kompletnego robota sumo wymaga znacznie więcej czasu. Trud wynagradza wiedza zdobywana „przy okazji”: z zakresu modelowania poszczególnych elementów konstrukcji w programie CAD, tworzenia układów elektronicznych oraz programowania zachowania całego robota – podkreśla Józef Szymelewicz.

17 tys. stypendium

Stypendysta MEiN jest także współautorem artykułu naukowego „Tests of Selected Sensors Applicable in Autonomous Mini Sumo Robots”, dotyczącego testowania czujników używanych w robotach sumo, który został zaprezentowany na konferencji naukowej w Japonii oraz opublikowany w czasopiśmie „International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research”.

Jak informuje MEiN, rektorzy uczelni przedstawili 890 wniosków o przyznanie stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021. Minister przyznał 362 stypendia studentom. Ich wysokość wynosi 17 tys. zł i jest wypłacane jednorazowo.

źródło i fot.: Politechnika Białostocka
oprac. Barbara Likowska-Matys

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook