Dodana: 10 czerwiec 2021 15:32

Zmodyfikowana: 10 czerwiec 2021 15:56

Doktorantka z UMB z prestiżowym stypendium

Sinemyiz Atalay, doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB) z projektu ImPRESS, została laureatką prestiżowego Programu START 2021 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Pałac Branickich - siedziba Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Pochodząca z Turcji doktorantka otrzymała stypendium w uznaniu jej dorobku naukowego i osiągnięć badawczych. Sinemyiz Atalay pracuje w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UMB pod opieką prof. dr hab. Elżbiety Skrzydlewskiej. Działalność badawcza S. Atalay koncentruje się na ocenie wpływu naturalnego kannabinoidu, wyspecjalizowanym receptorze znajdujących się w komórkach układu nerwowego, na ludzki naskórek wrażliwy na działanie promieniowania ultrafioletowego (UV).

Imponujące badania naukowe

Jej szczególne osiągnięcia dotyczą dokładnego opisu mechanizmu działania wspomnianych receptorów wpływające na zmiany, które zachodzą w obrębie błon komórkowych keratynocytów (żywych komórek naskórka, które tworzą największą grupę komórek w mieszkach włosowych) w warunkach stresu oksydacyjnego.

Analizy te zostały przeprowadzone podczas realizacji projektów: „Wpływ kannabidiolu na stan błon i sygnalizację międzykomórkową w keratynocytach narażonych na fizyczne i chemiczne czynniki środowiskowe” oraz „Ocena różnic w proteomie keratynocytów po zastosowaniu kannabidiolu”, których Sinemyiz Atalay jest kierownikiem.

Dorobek naukowy doktorantki

Ogromne zaangażowanie młodego naukowca w czasie 3 lat studiów doktoranckich zaowocowało powstaniem 7 prac naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych o sumarycznym IF = 32,145 oraz 11 doniesień zjazdowych prezentowanych na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Sinemyiz Atalay przy maszynach w labolatorium

Biogram Sinemyiz Atalay znajduje się na stronie Uniwersytetu Medycznego.

Prestiżowe stypendia Programu START 2021 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej otrzyma w sumie 100 wybitnych młodych naukowców. Program START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

 Pełna lista laureatów konkursu START 2021

„Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 1034 kandydatów.

źródło: Uniwersytet w Białymstoku
oprac.: Paulina Dulewicz
red.: Cezary Rutkowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook