Dodana: 11 grudzień 2019 12:08

Zmodyfikowana: 11 grudzień 2019 13:33

Delegacja z Białorusi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

W środę (11.10) w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku odbyło się spotkanie na temat polsko-białoruskiej współpracy w zakresie turystyki i promocji na arenie międzynarodowej. Wzięli w nim udział m.in. przedsiębiorcy białoruskiej branży turystycznej, Wiceminister Sportu i Turystyki Republiki Białorusi Michaił Portnoj, Konsul Generalna RB w Białymstoku Ałła Fedorowa, a ze strony polskiej wiceminister Robert Krzysztof Nowicki z resortu rozwoju. Samorząd województwa podlaskiego reprezentowali wicemarszałek Stanisław Derehajło oraz członkowie zarządu Wiesława Burnos i Marek Malinowski.

Ilustracja do artykułu Spotkanie z delegacją z Białorusi-4.jpg

Witając gości, marszałek Derehajło podkreślał, że polsko-białoruskie przedsięwzięcia na rzecz turystyki są bardzo ważnym elementem z punktu widzenia rozwoju gospodarki naszego regionu. Pełnią też znaczącą funkcję społeczną – integrują mieszkańców terenów przygranicznych.
O aspekcie integracyjnym mówił również wiceminister Michaił Portnoj, który zadeklarował chęć organizowani polsko białoruskich wydarzeń sportowych.
Jak podkreślano, integracja społeczna to pierwszy krok do rozwoju turystyki, która ze względu na walory terenów przygranicznych zarówno po polskiej jak i białoruskiej stronie może stać się znaczącą gałęzią gospodarki.
Minister Nowicki z resortu rozwoju zaznaczył, że należy podjąć wspólne działania promujące największe atrakcje turystyczne – To niezbędny element aby przyciągnąć turystów.- mówił Robert  Nowicki.
Rozmawiano też m.in. o przystosowaniu istniejących polsko-białoruskich przejść granicznych do ruchu pieszego i rowerowego, oraz utworzeniu nowych – istotnych dla turystyki.  

Spotkanie w urzędzie marszałkowskim jest jednym z punktów czterodniowej wizyty studyjnej przedstawicieli białoruskiej branży turystycznej w województwie podlaskim. Goście zza naszej wschodniej granicy mają okazję poznać walory turystyczne Podlaskiego. Odwiedzają gospodarstwa agroturystyczne, spotykają się z podlaskimi samorządowcami i przedsiębiorcami z branży turystycznej.

ak

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook