Dodana: 6 luty 2008 08:50

Zmodyfikowana: 6 luty 2008 08:50

Akademia Augustowska (British American Tobacco Polska S.A.)

Autorski Program firmy BAT Polska S.A. – „Akademia Augustowska” stał się wizytówką Augustowa i kraju, jako jeden z najlepszych przykładów inwestycji społecznych w ramach odpowiedzialności społecznej jednego z największych pracodawców i partnerów społecznych.
Realizowany jest, jako modelowy Program na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz wyrównywania szans na lokalnym rynku pracy. Realizacja Programu przebiega w oparciu o podział na następujące, wdrażane od początku jego realizacji moduły:
1) Akademię Przedsiębiorczości – której celem jest demonstrowanie praw rządzących wolnym rynkiem, promocję szeroko definiowanej przedsiębiorczości oraz idei wolontariatu wśród młodzieży szkolnej. W ramach Akademii Przedsiębiorczości organizowane są m.in. warsztaty poświęcone tworzeniu i zarządzaniu projektami inicjatyw grupowych, wymian międzynarodowych, wolontariatów, ogłaszane są konkursy na młodzieżowe mini-przedsiębiorstwa.
2) Akademię Umiejętności – której celem nadrzędnym jest zmniejszenie różnic pomiędzy umiejętnościami, jakie posiadają młodzi ludzie poszukujący pracy, a oczekiwaniami wobec nich zgłaszanymi ze strony potencjalnych Pracodawców. W ramach Akademii Umiejętności organizowane są m.in. warsztaty i szkolenia ukierunkowane na uzupełnienie posiadanych, a także zdobywanie nowych kwalifikacji.
3) Akademię Wiedzy – która realizuje swoje działania poprzez projekty wzmacniające świadomość związaną z wyborem rodzaju zatrudnienia po ukończeniu studiów. W ramach Akademii Wiedzy dostarczana jest m.in. studentom praktyczna wiedza z zakresu edukacji biznesowej. Dąży się także do motywowania studentów oraz promowania i pobudzania wśród nich aktywnych postaw społecznych.
4) Akademię Pracy i Innowacji – której działania ukierunkowane są na wsparcie przedsiębiorczości w regionie. W ramach działań Akademii Pracy i Innowacji prowadzone jest nieodpłatne doradztwo dla przedsiębiorców, a także organizowane są szkolenia, konferencje i warsztaty dla właścicieli i pracowników firm.
W ramach Programu realizowane są ponadto działania kierowane do innych niż w/w grup beneficjentów, w tym ukierunkowane na wsparcie pracowników sektora oświaty oraz publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy w regionie.

facebook