Dodana: 6 luty 2008 08:29

Zmodyfikowana: 6 luty 2008 08:29

Naturalna roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków (system polski) jako tani i dobry sposób rozwiązania gospodarki ściekowej w rozproszonej zabudowie zagrodowej (Gmina Sokoły - Instytut Ekologii Stosowanej)

Naturalna roślinno–stawowa oczyszczalnia ścieków jest najekonomiczniejszym i najprostszym rozwiązaniem gospodarki ściekowej w gminach wiejskich.
W skład oczyszczalni wchodzą następujące elementy:
1. Osadnik gnilny, w którym zachodzi I etap oczyszczania ścieków poprzez sedymentację i fermentację osadów. Do budowy osadnika można wykorzystać istniejące już tzw. szamba, które muszą być szczelne,
2. Przepompownia ścieków, do której dopływają klarowne ścieki z osadnika, a następnie są tłoczone na filtr roślinny,
3. Filtr roślinny, który jest głównym elementem oczyszczalni. Wypełniony jest on różnymi warstwami filtracyjnymi (żwir, piasek, humix) Zachodzą w nim zasadnicze procesy oczyszczania ścieków,
4. Staw denitryfikacyjny, w którym zachodzi doczyszczanie ścieków. Może to być również miejsce bytowania i rozwoju różnych gatunków ryb i płazów.
Zarówno filtr i staw porośnięty jest specjalnie dobraną roślinnością wodno-bagienną.
Prostota budowy tych oczyszczalni sprawia, że rolnicy wykonują je sami sposobem gospodarczym przy nadzorze pracownika urzędu gminy. Na wykonanie oczyszczalni przydomowej nie jest wymagane pozwolenie na budowę, lecz jedynie zgłoszenie w Starostwie Powiatowym.
Rozwiązanie to było możliwe do wprowadzenia dzięki współpracy z Fundacją Polsko-Niemiecką Euronatur. To dzięki niej można było podpatrzyć podobne rozwiązania w Niemczech w grudniu 2003 roku.

www.sokoly.podlaskie.pl

facebook