Dodana: 6 luty 2008 08:31

Zmodyfikowana: 6 luty 2008 08:31

Galeria im. Tamary Sołoniewicz w Narewce (Urząd Gminy Narewka)

Galeria im. Tamary Sołoniewicz w Narewce została otwarta 24 marca 2007 r., dzięki staraniom Samorządu Gminnego. Pamiętający czasy carskie budynek po byłej szkole przy ul. Mickiewicza 50 znów tętni życiem, tym razem artystycznym. W galerii swoje miejsce znalazły obrazy z plenerów organizowanych na terenie Gminy Narewka a także wystawy czasowe, poza tym mieści się tu Izba Regionalna, w której urządzono chatę w dawnym dla regionu stylu. Galeria skupia środowisko artystyczne Podlasia ZPAP – okręg Białystok, Łomży i Warszawy, przyciąga artystów z Białorusi i Ukrainy. Od marca 2007 r. w Galerii odbyły się następujące wystawy: „Otwarcie Galerii - Kolekcja prac poplenerowych z lat 2002 – 2006”; „Za oknami Dziedzinki” wystawa malarstwa Wiktora Kabaca poświęcona Simonie Kossak; „Anioły i diabły” prace Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” w Łomży; „Czego się boimy?” – Międzynarodowy Plener Siemianówka 2007. W Galerii odbywają się spotkania i dyskusje na tematy artystyczne, literackie i historii regionu.
Poplenerowe prace i publikacje na ich temat, promowały ziemię narewkowską na wystawach w Białymstoku, Warszawie (Galeria Fangorówka), Hajnówce i Białowieży. Ogółem od otwarcia, Galerię zwiedziło 1000 osób – grupy szkolne, turyści z Polski i zagranicy.www.narewka.pl

facebook