Dodana: 6 luty 2008 09:06

Zmodyfikowana: 6 luty 2008 09:06

Stacja Edukacyjna Wigry - Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego w Starym Folwarku (Wigierski Park Narodowy)


Stacja Edukacyjna Wigry zlokalizowana będzie w Starym Folwarku. Mieścić się będzie w dwóch, połączonych ze sobą budynkach: historycznym obiekcie dawnej Stacji Hydrobiologicznej (wybudowanej w 1927 roku) oraz w zaprojektowanym budynku Akwarium Słodkowodnego. Obecnie trwają prace związane z realizacją I etapu tej inwestycji – gruntownego remontu i adaptacji do celów wystawienniczych budynku dawnej Stacji Hydrobiologicznej. Inwestycja jest współfinansowana przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zakończenie tego etapu planowane jest do września 2008 roku.
W II etapie planowana jest budowa Akwarium Słodkowodnego i pozostałych obiektów Stacji (okres realizacji: 2 lata od uzyskania funduszy).
Stacja wyposażona będzie w nowoczesne środki audiowizualne oraz wiele urządzeń do edukacji interaktywnej. W większości pomieszczeń zainstalowane zostaną ekrany z pokazami filmów lub przezroczy, ekrany dotykowe umożliwiające samodzielne poszukiwanie informacji oraz urządzenia audio z dźwiękami przyrody lub komentarzem. Stacja Edukacyjna rozpocznie swoją działalność bezpośrednio po zakończeniu pierwszego etapu, po otwarciu ekspozycji dla zwiedzających. Projektowana, nowa część muzeum (Akwarium Słodkowodne) zawierać będzie m.in. ekspozycje związane z ekosystemami wodnymi Parku, salę aktywnej edukacji i salę konferencyjną. Do pomieszczeń prezentujących wody Parku przylegać będą, położone na zewnątrz budynku, zbiorniki przedstawiające kolejno: płynącą rzekę, jezioro oligo-mezotroficzne („czyste) i jezioro eutroficzne (żyzne), a także 2 zbiorniki pokazowe – jeden z bobrami, a drugi z wydrą. Zbiorniki te będą oglądane z wnętrza budynku przez przeszklone ściany. Oprócz basenów zewnętrznych i akwariów w pomieszczeniach wystawowych nowej części muzeum umieszczone zostaną w nich także ekspozycje przedstawiające zagadnienia ekologii ekosystemów wodnych oraz tradycji i konsekwencji wykorzystywania wód przez człowieka.
www.wigry.win.pl

facebook