Dodana: 20 maj 2021 06:23

Zmodyfikowana: 20 maj 2021 11:46

Partnerstwo samorządów receptą na sukces

Omówienie najważniejszych aspektów programu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) i informacje dotyczące samorządów biorących udział w projekcie – to główne punkty spotkania poświęconego partnerstwom jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim. Odbyło się ono w środę (19.05) w formule online. W spotkaniu uczestniczył marszałek Artur Kosicki.

Marszałek Artur Kosicki siedzi za stołem przy szklance z wodą. Za nim białe tło z grafiką żubrów

Projekt CWD ma charakter pilotażowy i jest realizowany przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

- Pilotaż jest skierowany głównie do najsłabszych gospodarczo obszarów w każdym województwie, również w Podlaskiem. Jego celem jest wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów gminnych i powiatowych  – mówił Artur Kosicki. – Chodzi tu m.in. o umiejętne pozyskiwanie funduszy w perspektywie finansowej 2021-2027, o sprawne korzystanie z różnych dostępnych programów unijnych – dodał.

Z województwa podlaskiego w projekcie uczestniczą trzy partnerstwa. To partnerstwo zgłoszone przez Powiat Wysokomazowiecki: „Ziemia Wysokomazowiecka”, który obejmuje 11 samorządów. W projekcie jest także partnerstwo „Wiele gmin - jeden cel”, zgłoszone przez Miasto Kolno i obejmujące osiem samorządów oraz porozumienie terytorialne „Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny” skupiające 28 samorządów.

Czwartym partnerstwem – wprawdzie nieujętym w ministerialnym programie pilotażowym, ale działającym przy wsparciu Samorządu Województwa Podlaskiego jest „Partnerstwo Południowo-Wschodniego Podlasia”.

- Porozumienie w tej sprawie zawarliśmy 17 maja. Na jego mocy ta inicjatywa otrzyma wsparcie doradcze w zakresie przygotowania strategii terytorialnej wraz z pakietem projektów kluczowych. Będzie to podobny projekt, jak ten, który realizuje ministerstwo (MFPiR- przyp.red.), tyle że realizowany w skali regionalnej i finansowany z budżetu województwa – przypomniał marszałek.

Środowe spotkanie partnerów CWD to przede wszystkim prezentacja diagnoz dla poszczególnych obszarów. Główne problemy, z którymi borykają się wszyscy uczestnicy pilotażu, to ograniczony rynek pracy – w tym niskie zarobki, starzejące się społeczeństwo, emigracja i niska liczba urodzeń. Natomiast atuty wspólne dla regionów to potencjał turystyczny, korzystne warunki dla rolnictwa, wspaniałe tradycje, dbałość o dziedzictwo kulturowe.

Przeprowadzone diagnozy obszarów poszczególnych partnerstw posłużą teraz do określenia kierunków rozwoju, które zostaną zapisane w strategiach terytorialnych.

Program CWD ma za zadanie zbliżyć do siebie samorządy, aby lepiej i efektywniej współpracowały celem realizacji dobrej jakości projektów i inwestycji.

- Doświadczenia zebrane podczas programu pilotażowego pozwolą na wdrożenie docelowego programu CWD – mówiła Ewa Malik-Kapler z MFiPR.

Poinformowała też, że w pilotażu bierze udział 38 partnerstw obejmujących 388 samorządów lokalnych z całego kraju. Program rozpoczął się we wrześniu 2020 r. i potrwa do marca 2022 r.

W spotkaniu wzięli też udział m.in.: Agnieszka Dawydzik ze Związku Miast Polskich, Jarosław Siekierko - burmistrz Wysokiego Mazowieckiego, Andrzej Duda - burmistrz Kolna, Bogdan Zieliński - starosta wysokomazowiecki, Andrzej Skiepko - starosta hajnowski, Bogdan Dyjuk - koordynator partnerstwa „Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny” i Joanna Sarosiek - dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w urzędzie marszałkowskim.   

 

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Mateusz Duchnowski

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook