Dodana: 6 marzec 2015 09:50

Zmodyfikowana: 6 marzec 2015 09:50

Problemy z wydawaniem dowodów osobistych, aktów zgonu i nadawaniem numerów PESEL

1 marca 2015 r. uruchomiono nowy, centralny system „Źródło”, którym posługują się urzędy w całej Polsce. W Białymstoku nowy system działa z problemami w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC.

Są drobne zakłócenia w pracy komórek zajmujących się ewidencją ludności i załatwianiem spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych. System „Źródło” działa powoli i z krótkimi przerwami. Przez ostatnie 3 dni w Referacie Ewidencji Ludności udało się obsłużyć ok. 219 osób, wszystkie zgłoszenia meldunkowe zostały zarejestrowane w systemie. W Referacie Dowodów Osobistych przyjęto 417 wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego. Do systemu "Źródło" wprowadzono 99. Mieszkańcy odebrali ok. 370 dowodów, w programie wydano ich 70.

Większe problemy pojawiły się w białostockim Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie zwykle od południa system nie działa na żadnym poziomie. Przez ostatnie 3 dni w USC zarejestrowano 40 aktów urodzeń z nadaniem numeru PESEL i z zameldowaniem noworodków. Do zarejestrowania w „Źródle” pozostało jeszcze ok. 5 aktów urodzeń. W USC sporządzono również ok. 30 aktów zgonu. 12 aktów zgonu pozostało jeszcze do załatwienia. Wydano jednak do nich karty zgonu, umożliwiające pochówek.

Wdrożone są procedury awaryjne, interesanci są obsługiwani poza programem, przyjmowane są wnioski i udziela się informacji. Wszystkie problemy z programem „Źródło” zostały zgłoszone do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które go przygotowało. System jest wdrażany centralnie i podobne problemy mają urzędy w innych miastach. Każda tak wielka zmiana informatyczna wymaga czasu na ustabilizowanie i poprawne działanie. Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku proszą mieszkańców o wyrozumiałość.

facebook