Dodana: 4 lipiec 2016 17:03

Zmodyfikowana: 4 lipiec 2016 17:03

Zmień swoje otoczenie. Rusza II edycja programy "Nasze podwórko"

Do 15 lipca wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy Białystok mogą składać wnioski do programu „Nasze Podwórko”. Miasto wspiera tych, którzy chcą odmienić i upiększyć swoje najbliższe otoczenie. W tym roku szansę na zmianę otrzymają trzy miejskie podwórka

Ilustracja do artykułu 0x0 (2).jpg

Program „Nasze Podwórko” skierowany jest do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Białystok, których członkowie są zainteresowani zmianą przestrzeni, w której żyją. Do 15 lipca 2016 r. wspólnoty dzierżawiące tereny gminne przyległe do budynku mogą składać wnioski. Należy je dostarczyć do siedziby Zarządu Mienia Komunalnego przy ul. gen. J. Bema 89/1 w Białymstoku.

– Zapraszamy do udziału w drugiej edycji programu „Nasz Podwórko”. Jest to forma wsparcia dla wspólnot, których mieszkańcy chcą odmienić swoje najbliższe otoczenie – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. – Wybrane podwórka przejdą metamorfozę, poprawi się ich estetyka i funkcjonalność. Dzięki temu będą one lepiej służyły mieszkańcom i integrowały sąsiadów. Mam nadzieję, że ten program przyczyni się też do rozwoju partycypacji społecznej w naszym mieście. Pozwoli zmienić myślenie o najbliższej okolicy i zachęci do dbania o odmienione podwórka.

Warunkiem uczestnictwa w „Naszym Podwórku” jest złożenie wypełnionego wniosku wraz z prawomocną uchwałą wspólnoty o przystąpieniu do programu oraz z pełną dokumentacją projektową. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone i ocenione przez komisję do spraw zagospodarowania podwórek miejskich. Dofinansowanie będą mogły otrzymać trzy projekty. Na każde podwórko zostanie przeznaczona kwota do 100 tys. zł.

Realizacją programu „Nasze Podwórko” zajmuje się Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku. W ubiegłym roku odbyła się jego pierwsza edycja. Metamorfozę przeszyły już dwa białostockie podwórka, te zgłoszone przez wspólnoty mieszkaniowe z ul. Włókienniczej 17 i ul. gen. J. Bema 99.

Dodatkowe informacje o programie dostępne są na stronie: www.zmk.bialystok.pl.

Źródło: UM Białystok

facebook