Dodana: 24 marzec 2020 11:40

Zmodyfikowana: 25 marzec 2020 08:29

Arteterapia dla mieszkańców Narewki

Gmina Narewka otrzyma blisko 350 tys. zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na warsztaty, mające wzmocnić relacje w rodzinach, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tak zdecydował na dzisiejszym posiedzeniu (24 marca) Zarząd Województwa.

Ilustracja do artykułu watercolor-2480541_1920.jpg

Teatr, muzyka, plastyka, malarstwo, tworzenie instalacji artystycznych, sztuka uliczna – warsztaty będą odwoływać się do różnorodnych narzędzi artystycznych. Ich celem jest poprawienie i pogłębienie relacji w rodzinach przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w gminie Narewka dzięki arteterapii, czyli terapii poprzez sztukę.

Z projektu skorzysta osiem rodzin, w tym 16 rodziców lub opiekunów oraz 24 dzieci. Będzie on realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce, we współpracy ze Stowarzyszeniem Polart Art.

Wartość tego przedsięwzięcia wynosi 367,6 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 349,2 tys. zł. Został on zgłoszony na nabór ogłoszony w ramach Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

Barbara Likowska-Matys

Departament Rozwoju Regionalnego

Fot.: Pixabay

facebook