Dodana: 27 lipiec 2021 15:32

Zmodyfikowana: 27 lipiec 2021 15:32

Zawody przyszłości - jak je przewidzieć?

Jaka przyszłość czeka nas na podlaskim rynku pracy, jakie będą zawody przyszłości. Na te i inne pytania odpowiada analiza przyszłego rynku pracy opracowana w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

męskie dłonie

Przewidywanie przyszłości w obszarze zapotrzebowania na pracę jest istotnym elementem skutecznej polityki rozwoju nie tylko w wymiarze krajowym, ale również regionalnym i lokalnym. Pozwala na bardziej skuteczne planowanie i zarządzanie polityką rozwoju zasobów ludzkich, elastyczne dostosowywanie kadr do obserwowanych terytorialnie i globalnie zmian w gospodarce, zwiększanie zdolności przedsiębiorstw do budowania przewag konkurencyjnych w oparciu o kapitał ludzki czy skutecznego rywalizowania na rynku krajowym i globalnym.

Definicja „zawodu przyszłości” nie jest jednoznaczna. Z jednej strony, zawód przyszłości może być rozumiany jako profesja aktualnie niewystępująca na rynku pracy, kojarzona z trendami obserwowanymi w zakresie rozwoju nowych przemysłów i technologii. Z drugiej strony, to zawody już znane, w odniesieniu do których obserwuje się dynamiczny i stały wzrost popytu, pozwalający przypuszczać, że w przyszłości ich reprezentanci będą bardzo poszukiwani.   

Mając na uwadze te aspekty, przewidując przyszłość można śledzić poziom rozwoju gospodarki określonego obszaru w zderzeniu z popytem widocznym na rynkach lepiej rozwiniętych. Dzięki temu, można snuć przypuszczenia, co „wkrótce” czeka nasz rynek pracy w kontekście popytu obserwowanego w gospodarkach, które są o krok czy dwa przed nami.

Jednocześnie, ważnych obserwacji może dostarczyć śledzenie trendów globalnych. Świadomość istnienia trendów i ich wpływu na rynek pracy pozwala na formułowanie ważnych przypuszczeń co do kierunków rozwoju rynku pracy w dłuższym okresie.  

Jaka, w związku z tym, przyszłość rysuje się przed podlaskim rynkiem pracy?

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami analizy pn.: „Zawody przyszłości na rynku pracy województwa podlaskiego w kontekście globalnych trendów gospodarczych i stopnia rozwoju regionalnej gospodarki” opracowanej w Departamencie Rozwoju Regionalnego oraz innymi opracowaniami dostępnymi na stronie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

źródło: Departament Rozwoju Regionalnego UMWP
oprac.: Paulina Dulewicz
fot.: Małgorzata Sawicka

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook