Dodana: 18 czerwiec 2019 17:01

Zmodyfikowana: 18 czerwiec 2019 17:09

W Bohonikach powstanie pierwszy w regionie park kulturowy

Jedno z najciekawszych miejsc na turystycznej i historycznej mapie województwa podlaskiego zyska szczególną ochronę. Na terenie zamieszkałej przez mniejszość tatarską wsi Bohoniki (gm. Sokółka) i części przyległych do niej terenów powstanie pierwszy w regionie park kulturowy.

Zastepca dyrektora Gabinetu Marszałka Juliusz Jakimowicz odczytuje list gratulacyjny).JPG

Uchwała o utworzeniu Parku Kulturowego Bohoniki została podjęta przez sokólskich radnych 28 maja br.,a uroczyste ogłoszenie decyzji odbyło się we wtorek (18.06) podczas konferencji w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku.

  • Park obejmie swoim zasięgiem 57,02 ha we wsi i jej najbliższym otoczeniu. Głównym celem utworzenia takiej specjalnej strefy jest wzmocnienie ochrony cennych zabytków, m.in. meczetu i mizaru, ochrona krajobrazu i historycznej linii zabudowy
  • W praktyce oznacza to, że nie będzie można na terenie chronionym np. ulokować składowiska odpadów, czy prowadzić działalności produkcyjno - przemysłowej
  • Specjalne obostrzenia dotyczą również krajobrazu – na chronionym terenie obowiązuje zakaz zabudowy strefy widokowej wokół mizaru, a także zakaz prowadzenia wydobycia surowców mineralnych – głównie chodzi o rozrastające się żwirownie.

 
 - Konieczność ochrony Bohonik była dla nas od dawna oczywista – mówił wojewoda Bohdan Paszkowski podczas spotkania u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. – Rozważaliśmy różne formy ochrony tego dziedzictwa kulturowego i uznaliśmy, że utworzenie parku kulturowego będzie najbardziej adekwatne do zaobserwowanych potrzeb.
Jak podkreślała Wojewódzki Konserwator Zabytków Małgorzata Dajnowicz, to dzięki współpracy urzędników, samorządowców i mieszkańców udało się wypracować kompromis pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami utworzenia Parku Kulturowego Bohoniki.
Natomiast Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin zwróciła uwagę, że utworzenie pierwszego w Podlaskiem parku kulturowego ma piękną historię.
- Parki kulturowe zwykle powstają na terenie dużych miast po to żeby nie zasłaniać zabytków, nie szpecić krajobrazu reklamą, a poprzez Bohoniki możemy wyznaczyć nowy trend – również ochronę mniejszych miejscowości – podkreślała Magdalena Gawin – Warto też zwrócić uwagę, że ogromny wkład w przekonanie społeczności lokalnej do utworzenia strefy chronionej na trenie tatarskiej wsi miał sołtys Bohonik Marek Stankiewicz, który jest wyznania rzymskokatolickiego – dodała.
Minister zaznaczyła, że wystąpi o przyznanie Markowi Stankiewiczowi odznaki za opiekę nad zabytkami.
Specjalne podziękowania Markowi Stankiewiczowi przekazała również burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, która sama zebrała brawa za zaangażowanie na rzecz utworzenia Parku Kulturowego Bohoniki.
Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki w liście gratulacyjnym przekazanym inicjatorom i twórcom Parku Kulturowego Bohoniki napisał m.in. „Jest to cenna inicjatywa, która w szczególny sposób podkreśla charakter województwa podlaskiego – miejsca, w którym różnorodność kulturowa, religijna i narodowa łączy ludzi.”

 
Uroczyste ogłoszenie utworzenia Parku Kulturowego w Bohonikach odbyło się w siedzibie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku 18 czerwca br. W spotkaniu wzięli udział m.in. Generalny Konserwator Zabytków, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wojewódzki konserwator zabytków Małgorzata Dajnowicz, burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, sokólscy samorządowcy i przedsiębiorcy, a także sołtys Bohonik Marek Stankiewicz i przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach Bronisław Talkowski.
Samorząd województwa podlaskiego reprezentował z-ca Dyrektora Gabinetu Marszałka Juliusz Jakimowicz, który przeczytał list gratulacyjny od marszałka województwa w związku z ogłoszona decyzją (pełna treść listu w załączeniu)

 

ak

 

facebook