Dodana: 8 maj 2020 13:10

Zmodyfikowana: 8 maj 2020 13:11

Ponad 2,3 mln dla Ochotniczych Straży Pożarnych – zmiana regulaminu konkursu

Zmiana regulaminu konkursu dotycząca zwiększenia alokacji na udzielenie pomocy finansowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 r.

Ilustracja do artykułu straż .jpg

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Infrastruktury i Transportu, informuje o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu.

Na podstawie uchwały Nr 123/1918/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego, po akceptacji Sejmiku Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XVIII/209/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. dokonał zmian w budżecie województwa na  2020 rok.

Zmiany dotyczą m.in. zwiększenia alokacji przeznaczonej na dofinansowanie wniosków  o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 r. o kwotę 180 000,00 zł.  

Wartość dofinansowania wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na ogłoszony przez UMWP/Departament Infrastruktury i Transportu konkursu, znacznie przekroczyła alokację przewidzianą w Regulaminie.

W celu dofinansowania większej liczby pozytywnie ocenionych wniosków, niż pierwotnie zakładano, Organizator konkursu podjął decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania. Zgodnie z Regulaminem konkursu dotychczasowa alokacja wynosiła 2 200 000,00 zł.

 

Po wprowadzeniu zmian alokacja przewidziana na konkurs wynosi 2 380 000,00 zł.

Nowy regulamin w załączeniu.

 

fot. archiwum Wrót Podlasia

facebook