Dodana: 20 lipiec 2021 09:16

Zmodyfikowana: 20 lipiec 2021 09:16

Druhowie z OSP Letniki mają nową strażnicę

Świetlica, garaż, pomieszczenia magazynowe, socjalne oraz duża sala konferencyjna - nowa strażnica w Letnikach (gm. Dobrzyniewo Duże) będzie służyła strażakom-ochotnikom i lokalnej społeczności. Podczas uroczystego otwarcia w niedzielę (18.07) Sebastian Łukaszewicz, radny sejmiku, przekazał symboliczny czek z 64 tys. zł z budżetu województwa na rozwój i modernizację Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w gminie Dobrzyniewo Duże.

Wręczenie czeku

Sebastian Łukaszewicz odczytał też list marszałka Artura Kosickiego, skierowany do uczestników otwarcia:

- Dzisiejsza uroczystość to znakomita okazja do złożenia podziękowań Druhom za Waszą codzienną gotowość do niesienia pomocy ludziom w chwilach najcięższej próby – pożarów, wypadków drogowych czy klęsk żywiołowych. Z olbrzymim zaangażowaniem ratujecie ich, będąc zawsze tam, gdzie o ludzkim zdrowiu i życiu decydują wręcz sekundy - napisał marszałek.

Podczas otwarcia zostały wręczone odznaczenia zasłużonym strażakom. Zebrani mieli również okazję wysłuchać opowieści o historii jednostki. Na zakończenie odbył się piknik leśny.

Poprzednia remiza, w której stacjonowali druhowie, pochodziła z lat 70. ubiegłego wieku. Jednak budynek był w bardzo złym stanie technicznym i po audycie konstruktorów został przeznaczony do rozbiórki. Strażacy, do czasu wybudowania nowej siedziby, korzystali z magazynu, wynajętego przez gminę.

Od początku kadencji Samorząd Województwa Podlaskiego przekazał 7,8 mln zł na podlaskie OSP, w tym 150 tys. zł - na OSP z gminy Dobrzyniewo Duże. Dzięki temu strażacy z Letnik otrzymali nowe wyposażenie m.in. system selektywnego alarmowania o zdarzeniach i syrenę elektroniczną.

W niedzielnej uroczystości wzięli udział parlamentarzyści oraz samorządowcy, m.in. Jerzy Leszczyński, radny wojewódzki.

Paulina Tołcz
red.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Kamil Timoszuk

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook