Dodana: 14 luty 2020 15:49

Zmodyfikowana: 15 luty 2020 22:06

78. rocznica powołania Armii Krajowej. Pamiętamy!

78 lat temu – 14 lutego 1942 roku – Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Podziemne wojsko skupiło w sobie niemal całą patriotycznie nastawioną część narodu polskiego. W całym kraju odbywają się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. W stolicy województwa w samo południe pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej Tomasz Szeweluk, dyrektor Gabinetu Marszałka, złożył wieniec w imieniu Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego. Usłyszeliśmy też Apel Pamięci.

Ilustracja do artykułu 78. rocznica powołania Armii Krajowej-35.jpg

Marszałek Artur Kosicki wystosował list okolicznościowy, odczytany podczas uroczystości przez dyrektora Szeweluka. Marszałek podkreślał, że utworzona 14 lutego 1942 roku Armia Krajowa była symbolem walki o wyzwolenie naszej Ojczyzny z rąk okupantów. Zaznaczył, że działalność tej organizacji należy do najbardziej chwalebnych kart w historii Polski. Podkreślił także fakt, że do tradycji i wartości AK odwołują się młode pokolenia Polaków:

"Świadczy to o godnym podtrzymywaniu naszej tożsamości narodowej, bez której każdy naród byłby słaby i przestałby istnieć. My, Polacy, jesteśmy dumni z naszej historii, a żołnierze Armii Krajowej zawsze będą zajmowali w niej ogromnie ważne miejsce" - dodał.

Nazwa - symbol

„Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” – rozkazywał w depeszy, która dotarła z Londynu do Warszawy 14 lutego, Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski. Od tej pory oficjalnie zaczęła funkcjonować nazwa „Armia Krajowa” - nazwa-symbol, obejmująca w zasadzie całokształt wysiłku zbrojnego polskiej konspiracji. W szczytowym okresie istnienia AK liczyła ponad 300 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy.

W ramach Armii Krajowej skupiła się niemal cała patriotycznie nastawiona część narodu polskiego. Dzięki zjednoczeniu można było zaplanować śmiałe przedsięwzięcia militarne, m.in. plan powstania strefowego, kryptonim „Burza”. "Opierając się na setkach tysięcy żołnierzy-ochotników, przygotowano plany odtworzenia Sił Zbrojnych, które miały kontynuować walkę jako regularne wojsko" – pisze Piotr Niwiński w artykule „Powstanie Armii Krajowej”, opublikowanym w „Biuletynie IPN”.

Nazwa „Armia Krajowa” jednoczyła Polaków także po formalnym rozwiązaniu AK w styczniu 1945 r. Jak wynika z badań IPN prowadzonych w całej Polsce, w latach 1945-1956 funkcjonowało co najmniej 955 organizacji młodzieżowych i co najmniej jedna czwarta z nich nawiązywała do AK w swojej nazwie, a zdecydowana większość na etosie wielkiej podziemnej armii oparła swą działalność.

źródło: Instytut Pamięci Narodowej
red. Anna Augustynowicz

facebook