Dodana: 16 luty 2004 12:30

Zmodyfikowana: 16 luty 2004 12:30

Fundusze pożyczkowe

 “mikroSTART” i „agroSTART”

Fundusze Pożyczkowe mikroSTART i agroSTART rozpoczęły działalność w lipcu 2002 roku. Celem działania Funduszu jest wspieranie tworzenia i rozwoju małych przedsiębiorstw przede wszystkim działających w obsłudze ruchu turystycznego.  Oferta kierowana jest do przedsiębiorców, którzy nie kwalifikują się do kredytu bankowego z powodu niewielkiej wymaganej kwoty finansowania, braku historii kredytowej, braku wymaganych zabezpieczeń itp. Obecnie tej formy wsparcia finansowego mogą ubiegać się przedsiębiorcy z terenu powiatów augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego, suwalskiego, łomżyńskiego, monieckiego, kolneńskiego i sokólskiego. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jest w trakcie ubiegania się o dofinansowanie funduszu mikroSTART dotacją z Fundacji Batorego, co pozwoliłoby na rozszerzenie oferty funduszu na teren całego województwa podlaskiego. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta do końca lutego 2004 roku.

W roku 2003 z oferty funduszy skorzystało 26 klientów – udzielono pożyczek na łączną kwotę 335 tys. zł.  Od początku działalności do chwili obecnej z funduszy “mikroSTART” i “agroSTART” skorzystało 42 pożyczkobiorców – rozdysponowano kapitał w wysokości 527 tys. zł.
Dotychczasowi pożyczkobiorcy prowadzą działalność handlową, usługową bądź produkcyjną w Augustowie, Suwałkach, Grajewie, Łomży, Mońkach, ale są również klienci z mniejszych miejscowości jak Lipsk, Szypliszki, Filipów, Sejny, Sztabin, Maćkowa Ruda, Kolno, Ruda k/Grajewa. Pozyskane środki zostały przeznaczone zarówno na cele inwestycyjne np. modernizacja lokalu lub zakup środków transportu, jak też kapitał obrotowy – zakup towarów czy rozszerzenie asortymentu. Udzielone pożyczki przyczyniły się do utworzenia nowych miejsc pracy i zapewniły samozatrudnienie pożyczkobiorcom. We wszystkich firmach korzystających z pożyczek zatrudnienie znalazło 87 osób z tego 45 osób to pracownicy natomiast 42 to samozatrudnienie pożyczkobiorców. Pożyczki są udzielane zarówno istniejącym firmom (31) jak też osobom rozpoczynającym działalność (11).

Kanadyjski Program Pożyczkowy

W 2003 roku podlascy przedsiębiorcy mieli możliwość  skorzystania z pożyczek w ramach Kanadyjskiego Programu Pożyczkowego. Jego obsługą na Podlasiu zajmuje się Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, która w ubiegłym roku dysponowała kapitałem w wysokości 650 tys. zł. udostępnionym na ten cel przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. Całe udostępnione środki zostały rozdysponowane. Z tej formy finansowania skorzystało 14 pożyczkobiorców.  Fundusze zostały przeznaczone na środki obrotowe bądź inwestycyjne: zakup nieruchomości, środków transportu. Obecnie ze względu na brak kapitału kolejne wnioski nie są przyjmowane.
Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie Kanadyjskim Programem Pożyczkowym, PFRR ubiega się o udostępnienie kolejnej puli kapitału z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

facebook