Dodana: 16 luty 2004 12:30

Zmodyfikowana: 16 luty 2004 12:30

Poręczenia kredytowe

Jedną z barier rozwoju firm z sektora MŚP jest utrudniony dostęp do finansowania bankowego. Małe i średnie przedsiębiorstwa z Podlasia, chcące ubiegać się o kredyt bankowy, a nie posiadające zabezpieczenia w wysokości wymaganej przez bank, mogą skorzystać z pomocy Podlaskiego Fundusz Poręczeniowego Sp. z o.o.(PFP) - działającego w ramach Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Poręczeniem PFP mogą zostać objęte wszystkie rodzaje kredytów bankowych. Poręczenie nie może przekroczyć 70% kwoty kredytu oraz 350 tys. zł.

W 2003 roku PFP udzielił 153 poręczenia na łączną kwotę 9 345 000 zł., co pozwoliło bankom udzielić kredytów w wysokości 16 112 000 zł. W stosunku do roku 2002 liczba udzielonych poręczeń wzrosła o 47%, a kwota udzielonych poręczeń - o 29%. Tak znaczący wzrost akcji poręczeniowej wynika przede wszystkim z zaostrzenia kryteriów kredytowania przez banki oraz co za tym idzie większego zainteresowania banków formą zabezpieczenia jaką są fundusze poręczeniowe.
Wśród kredytobiorców korzystających ze wsparcia funduszu poręczeniowego dominują firmy zajmujące się handlem i usługami.  Zdecydowana większość kredytów udzielonych podlaskim przedsiębiorcom w 2003 była przeznaczana na cele obrotowe – 128, ale były też kredyty inwestycyjne przeznaczone na zakup nieruchomości – 10 oraz zakup maszyn i urządzeń – 15.

facebook