Dodana: 6 wrzesień 2019 12:17

Zmodyfikowana: 6 wrzesień 2019 12:17

Trzecie obrady Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Iwona Kołos została wiceprzewodniczącą Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego -będzie reprezentować subregion bielski. Kandydatura Iwony Kołos została przyjęta jednogłośnie. Wybór wiceprzewodniczącego reprezentującego region bielski był jednym z punktów trzecich obrad PRDPP IV kadencji. Spotkanie odbyło się 5 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu PRPP-11.jpg

Członkowie gremium omawiali również program Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zapoznali się z propozycjami dla PRDPP i organizacji pozarządowych      w związku ze zbliżającymi się dożynkami wojewódzkimi.
Dyskutowano też o projektach uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczących zmian w statutach podlaskich jednostek zdrowia i  Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej jak również w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu” oraz poddano pod  konsultacje społeczne projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2030.

  

Uzgodniono również, że pod konsultacje dla PRDPP zostanie poddany program współpracy samorządu województwa podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku nad którym obecnie pracuje  Zespół  konsultacyjny do spraw skonsultowania  rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi    w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie w 2020 roku., powołany Uchwałą Nr 65/124 /2019Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 sierpnia  2019 roku.

ak/ka

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook