Dodana: 20 lipiec 2020 14:10

Zmodyfikowana: 20 lipiec 2020 14:42

PRDPP wnioskuje o ulgi dla NGOs-ów w ramach Tarczy Antykryzysowej

Postulat Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP) o włączenie do listy podmiotów, którym przysługuje ulga podatkowa od darowizn w ramach tarczy antykryzysowej został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół Rad Działalności Pożytku Publicznego. Z wnioskiem wystąpiły Katarzyna Ancipiuk, pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. organizacji pozarządowych i Aneta Narel, przewodnicząca PRDPP.

Ilustracja do artykułu Posiedzenie Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - Wybór władz-25.jpg

Trudna sytuacja organizacji pozarządowych (NGO) w czasie pandemii, korzyści uzyskane dzięki Tarczy Antykryzysowej oraz postulaty dotyczące wprowadzenia zmian w programie tarczy na rzecz trzeciego sektora– to główne tematy Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Aneta Narel i Katarzyna Ancipiuk przedstawiły postulat do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19.

Zgodnie z ustawą odliczeniu w ramach nowej ulgi podatkowej  podlegają darowizny przekazane od 1.01.01.2020 (przed wejściem specustawy) do 30.09.2020r. - zarówno darowizny pieniężne jak i wartość darowizn rzeczowych.

W zależności od momentu dokonania darowizny przysługuje podwyższenie kwoty ulgi. W przypadku darowizny przekazanej do 30.04.2020r-odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% darowizny; w maju – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny, a od 1.06 do 30.09.2020r -odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Odliczeniu w ramach ulgi podlegają darowizny przekazane  na określone cele -walki z pandemią Covid-19, ale jednocześnie na rzecz określonych podmiotów. Podmioty, na rzecz których można przekazać darowizny to te ściśle określone w ustawie wykonujące działalność leczniczą, Agencja Rezerw Materiałowych i Centralna Baza Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonania jej działalności statutowe.

- Niestety nie należą do nich NGO – mówi Aneta Narel - Byłoby wspaniale gdyby można było przekazać darowizny na  domy dziecka, hospicja, domy samotnej matki, noclegownie i inne podmioty prowadzone przez organizacje pozarządowe. Zapis w Tarczy Antykryzysowej o włączeniu NGO w spis podmiotów uprawnionych do przyjmowania darowizn, bardzo pomógłby organizacjom w trudnych czasach pandemii – dodaje przewodnicząca podlaskiej RDPP.

Podczas czerwcowego posiedzenia Zespołu ds. gospodarki i rozwoju w ramach Zespołu Rad Działalności Pożytku Publicznego Aneta Narel omówiła i przedstawiła postulat do Tarczy Antykryzysowej. Został on zaopiniowany pozytywnie przez członków Rady i przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz pozostałych ministerstw odpowiedzialnych za tworzenie rozwiązań legislacyjnych. 

 

źródło: Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego
oprac. Aneta Kursa
fot. archiwum UMWP 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook